Hof stuit eks­plo­ra­sie op drie pla­se vir eers

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

’n Melk­boer van K­waZu­lu-Na­tal het ’n hof­be­vel be­kom wat vir eers keer dat ’n maat­skap­py ’n pe­tro­le­um-eks­plo­ra­sie­reg op sy drie pla­se kry.

Die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria het die mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne ver­bied om om­ge­wings­mag­ti­ging te gee aan R­hi­no Oil and Gas Ex­plo­ra­ti­on South A­fri­ca in dié se aan­soek om ’n pe­tro­le­um-eks­plo­ra­sie­reg.

Die mi­nis­ter is ook vir eers ver­bied om die eks­plo­ra­sie­reg aan die maat­skap­py toe te ken.

Die hof­be­vel geld tot­dat die ge­skil tus­sen die par­tye in die hof op­ge­los word.

R­hi­no het by die Pe­tro­le­um­ver­e­ni­ging van Suid-A­fri­ka (Pa­sa) aan­soek ge­doen om ’n eks­plo­ra­sie­reg op al drie pla­se wat C­lin­ton Ar­mour in Hil­ton be­sit.

Ar­mour sê in hof­stuk­ke Pa­sa het R­hi­no se aan­soek om ’n eks­plo­ra­sie­reg op 22 Mei 2015 aan­vaar.

Pa­sa het be­lang­heb­ben­de en ge­raak­te par­tye eg­ter nie in­ge­lig dat hul­le daar­op ge­reg­tig is om kom­men­taar op die aan­soek te le­wer nie.

Ar­mour sê die toe­ken­ning van eks­plo­ra­sie­reg­te hou erns­ti­ge ge­vol­ge vir die grond­ei­e­naar in.

Die hou­er van só ’n reg mag sy werk­ne­mers en ma­sji­ne­rie of toe­rus­ting na die grond bring en mag e­ni­ge in­fra­struk­tuur bou wat no­dig is om te pro­spek­teer, myn, eks­plo­reer of pro­du­seer.

On­der­he­wig aan die Wa­ter­wet mag die hou­er van die reg ook wa­ter uit e­ni­ge na­tuur­li­ke fon­tein, meer, ri­vier of stroom op die grond ge­bruik of ’n boor­gat vir sy be­dry­wig­he­de sink.

Be­ne­wens die na­de­li­ge im­pak wat dit op die om­ge­wing en wa­ter­ge­bruik het, kan dit erg in­breuk maak op die ge­bruik van die grond, sê Ar­mour in sy hof­stuk­ke.

Vol­gens Ar­mour is hy nie as ’n be­lang­heb­ben­de of ge­raak­te par­ty ge­re­gis­treer nie. Hy het eers ein­de Fe­bru­a­rie be­wus ge­word van “pre­sies wat be­trok­ke is” en sy pro­ku­reurs op­drag ge­gee om die saak te on­der­soek.

Toe hy uit­vind sy grond is be­trok­ke, het sy tot sy skok ver­neem dat die saak al ge­vor­der het tot waar die om­ge­wings­im­pak­stu­die-ver­slae aan die mi­nis­ter voor­ge­lê is vir mag­ti­ging.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.