‘Ver­bind tot v­re­de’, maar geen stra­te­gie

Beeld - - Nuus - – Reu­ters

Pres. Do­nald Trump van die VSA sê hy meen Is­rael en die Pa­le­sty­ne is ver­bind tot ’n his­to­rie­se vre­des­oor­een­koms, maar het geen voor­stel­le om dit te be­reik ge­noem nie.

Na­dat hy en die Pa­le­styn­se pre­si­dent, Mah­moed Ab­bas, gis­ter ’n uur lank in Bet­le­hem in die Is­rael-be­set­te We­soe­wer ver­ga­der het, het hy ’n toe­spraak oor die vre­de­spo­gings in die Mid­de-Oos­te ge­le­wer.

“Ek is ver­bind tot ’n vre­des­oor­een­koms tus­sen die Is­rae­li’s en die Pa­le­sty­ne en is van voor­ne­me om al­les in my ver­moë te doen om hul­le daar­die doel­wit te help be­reik,” sê hy.

Is­rael se be­set­ting 50 jaar ge­le­de van ge­bie­de wat Pa­le­sty­ne vir ’n staat wil hê, word vol­gen­de maand her­denk.

Hoe­wel Trump se­dert hy in Ja­nu­a­rie pre­si­dent ge­word het ver­skeie ke­re ge­sê het hy wil die “to­poor­een­koms” be­werk­stel­lig, het hy nog nie met ’n stra­te­gie vo­ren­dag ge­kom om dit reg te kry nie.

Hy het Ja­red Kush­ner, sy skoon­seun, aan­ge­stel as se­ni­or raad­ge­wer om ’n oor­een­koms te be­mid­del, ter­wyl Ja­son G­reen­blatt, voor­heen ’n pro­ku­reur in Trump se ei­en­doms­groep, ver­ant­woor­de­lik is vir daag­lik­se ska­ke­ling met amp­te­na­re en lei­ers in die ge­bied oor die ker­na­s­pek­te van ’n op­los­sing.

Die vo­ri­ge ge­sprek­ke tus­sen Is­rael en die Pa­le­sty­ne wat deur John Ker­ry, des­tyd­se A­me­ri­kaan­se mi­nis­ter van bui­te­land­se sa­ke, ge­lei is, het in A­pril 2014 dood­ge­loop.

Hoe­wel Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu, Is­rael­se pre­mier, en Ab­bas al­bei po­si­tie­we uit­spra­ke ge­maak het oor hul be­reid­wil­lig­heid om te on­der­han­del, word al­bei se ver­moë om ’n oor­een­koms aan te gaan aan ban­de ge­lê weens bin­ne­land­se kwes­sies.

Reg­se e­le­men­te in Ne­ta­ny­a­hu se ko­a­li­sie­re­ge­ring is ge­heel en al ge­kant teen ’n twee­staat-op­los­sing, ter­wyl Ab­bas se Fa­tah-par­ty teen­stand kry van die Isla­mis­tie­se groep Ha­mas, wat Ga­sa be­heer.

Ab­bas (82), wat in die 12de jaar van sy aan­vank­li­ke vyf­jaar­ter­myn is, het langs Trump ge­staan en sê hy is vas­be­slo­te om ’n oor­een­koms vir al­le Pa­le­sty­ne te be­werk­stel­lig, maar het geen be­son­der­he­de ver­skaf nie.

Vroe­ër die dag het Trump in ge­sprek­ke met Ne­ta­ny­a­hu ge­fo­kus op die be­drei­ging wat Iran in­hou, maar ook ge­praat oor vre­des­ge­leent­he­de in die streek en hoe Sa­oe­diAra­bië en an­der Ara­bie­se na­sies ’n rol in ’n streekoor­een­koms kan speel.

’n Voor­stel wat in 2002 vir die eer­ste keer ge­doen is, be­hels ’n Sa­oe­die­se vre­des­i­ni­si­a­tief wat se­dert­dien ver­skeie ke­re ge­op­per is.

Fo­to: AP

Trump en Ne­ta­ny­a­hu gis­ter by die mu­seum vir die Jo­de­slag­ting in Je­ru­sa­lem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.