ANC­kor­rup­sie an­ders as pre­’ 94

Beeld - - Kommentaar - Dr. De­nis Ven­ter, Die Wil­gers

Ek ver­wys na Gert van der West­hui­zen se on­der­houd met Hen­nie van Vuur­en (19.05) oor sy boek A­part­heid, Guns and Mo­ney: A Ta­le of Pro­fit.

Van Vuur­en be­weer een van die mi­tes is dat die a­part­heids­re­ge­ring “skoon” was en dat kor­rup­sie eers in die de­mo­kra­tie­se Suid-A­fri­ka on­der die nu­we re­ge­ring kop uit­ge­steek het. “Dit is ’n leu­en”, word hy di­rek aan­ge­haal.

Nie ek, of dui­sen­de an­der in­ge­lig­te lands­bur­gers het ooit ge­dink, of voor­ge­gee, dat die vo­ri­ge re­gi­me vlek­ke­loos was en nie ook aan kor­rup­sie skul­dig was nie. Hoe­wel dik­wels in ’n an­der kon­teks, was dit net so on­ver­skoon­baar.

Dog die post-1994-ANC-re­gi­me en sy ap­pa­ratsjiks laat die vo­ri­ge re­gi­me se kor­rup­tes soos Son­dag­skool­kin­der­tjies lyk. Kor­rup­sie on­der die ANC-be­wind het eks­po­nen­si­eel toe­ge­neem tot op vlak­ke waar dit nie net sis­te­mies is nie, maar ook en­de­mies. Kor­rup­sie skeur die land se maat­skap­li­ke struk­tu­re uit- me­kaar en het ge­mor­feer in ’n kan­ker­ag­ti­ge ge­was wat al­les be­smet. Dit is ’n ver­lam­men­de en ver­nie­ti­gen­de plaag. So is die kul­tuur van ANC-ka­der­be­guns­ti­ging en voor­keur­ten­ders in staats­aan­ko­pe (ten­der­pre­neur­skap) niks meer en niks min­der as ge­wet­tig­de en ge­ïn­sti­tu­si­o­na­li­seer­de kor­rup­sie nie. Daar is ’n ver­rot­ting wat aan die e­tie­se en mo­re­le weef­sel van die Suid-A­fri­kaan­se sa­me­le­wing knaag.

Kor­rup­sie flo­reer om­dat die staat ge­bruik word as ’n me­ga­nis­me om op­waart­se mo­bi­li­teit of pa­tro­naat­skap te ver­se­ker, en so die weg te baan vir p­ri­va­te toe­gang tot o­pen­ba­re hulp­bron­ne. Die staats­be­stel word die weg deur mid­del waar­van ANC-e­li­tes ryk­dom be­kom eer­der as om te dien as ’n reg­stel­len­de me­ga­nis­me om maat­skap­li­ke reg­ver­dig­heid en vol­hou­ba­re ont­wik­ke­ling te be­vor­der.

Kor­rup­sie was nog al­tyd met ons, wê­reld­wyd en ook hier ter plaat­se. Die ANC het nie kor­rup­sie uit­ge­vind nie, hul­le het dit net ver­vol­maak!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.