A­lex Ha­mil­ton ver­weef in­ter­teks­tu­e­le teks­tie­le

Beeld - - Kuns & Vermaak - AJ Op­per­man Die a­dres: Lang­straat 198, Wa­ter­kloof, P­re­to­ria. S­ka­kel 012 460 5497 of s­tuur e­pos na trent.art@gmail.com of be­soek fa­ce­book.com/T­ren­tGal­le­ry vir meer in­lig­ting.

A­lex Ha­mil­ton se pop­kuns­uit­stal­ling in die T­rent­ga­le­ry in P­re­to­ria vang se­ke­re mo­des en e­ras vas.

The Ma­te­ri­al Mu­se, wat tot 31 Mei duur, ver­wys na die ma­te­ri­aal waar­mee hier­die af­beel­dings van i­ko­nie­se fi­gu­re ge­maak is.

“Dis dik­wels vin­ta­ge- en re­tro­ma­te­ri­aal. Dit ver­teen­woor­dig ’n tyd­perk in ons le­we,” sê Ha­mil­ton.

“Ma­don­na is op 1980’s ma­te­ri­aal. Ma­ri­lyn Mon­roe op 1950’s ma­te­ri­aal. Dít is die de­ka­de waar­in sy die be­roemd­ste was.”

Ver­der het die ti­tel met teks­tiel en teks­tiel­ont­werp te ma­ke – Ha­mil­ton se stu­die­rig­ting ná skool.

Die uit­stal­ling be­vat sten­sils van men­se wat kul­tus­sta­tus be­reik het en ver­al ook ’n in­vloed op mo­des ge­had het, by­voor­beeld die sty­li­koon Jackie O­nas­sis en die mo­de­ont­wer­per A­lex­an­der M­cQu­een.

“Ek het nog al­tyd met die te­ma van roem ge­werk en hoe dit men­se be­ïn­vloed. Dit is al­les oor­koe­pe­lend. Dit val on­der po­pu­lê­re kul­tuur.

“Ek is nie ’n po­li­tie­se kuns­te­naar nie. Die gen­re van pop­kuns waar­in ek werk, gaan oor po­pu­lê­re kul­tuur. En met hier­die uit­stal­ling het dit vir my ge­gaan oor sty­li­ko­ne.”

Mo­de­ont­wer­pers is baie be­lang­rik in die reeks. Ha­mil­ton het baie na­vor­sing ge­doen oor wat­ter ont­wer­pers wat­ter im­pak op pa­tro­ne ge­had het. Na­vor­sing is vir hom baie be­lang­rik wan­neer hy ’n uit­stal­ling aan­pak. Hy was nog al­tyd nuus­kie­rig.

“In die laat 1990’s het die mo­de­ver­to­ning in ’n sta­di­um am­per be­lang­ri­ker as die kle­re ge­raak. Dit het by­na kuns­wer­ke ge­word.”

Ha­mil­ton, ook ku­ra­tor van die US Woord­fees se vi­su­e­le kuns, son­der die A­me­ri­kaan­se pop­kuns­te­naar An­dy War­hol uit as ’n groot in­vloed.

“Sy uit­gangs­punt was han­dels­mer­ke en be­roemd­heid. Dit het hom die mees­te ge­ïn­te­res­seer. Sy kleur­ge­bruik was ook u­niek. Hy het die ba­sis ge­skep vir die taal van po­pu­lê­re kuns.

“Met el­ke sy­skerm­druk het hy pro­beer om ’n fout­jie te maak so­dat dit u­niek is. So, wat ek doen, is ek sny sten­sils met die hand uit. Al­les wat ek doen, is hand­ge­maak. En dit gaan te­rug na die kon­sep daar­van om jou hand in die werk te kan sien.”

Leigh Bo­we­ry, Vi­vien­ne We­st­wood, I­sa­bel­la Blow, I­ris Ap­fel, Gra­ce Jo­nes en Boy Ge­or­ge fi­gu­reer ook in The Ma­te­ri­al Mu­se.

Ha­mil­ton ver­wys ver­der na die kleur­ge­bruik van plaat­om­slae uit die 1980’s.

“Hul­le het pers en geel vir die eer­ste keer by­me­kaar ge­bring. Elk­een van die wer­ke is dus uit­ein­de­lik ’n pro­duk wat ge­kom het uit diep­te­na­vor­sing, die era waar­in hul­le ont­staan het en hoe die kleur ’n se­ke­re era vas­ge­vang het.” )

F­ri­da deur A­lex Ha­mil­ton

Blue Gra­ce deur A­lex Ha­mil­ton

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.