‘Te­sou­rie­tan­de word ge­trek’

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams en Vi­da Booy­sen

Die na­si­o­na­le te­sou­rie se slag­tan­de word ge­trek tot­dat daar net ’n “groep boek­hou­ers” on­der aan­voe­ring van Ma­lu­si Gi­ga­ba, die nu­we mi­nis­ter, oor­bly.

Dit was die re­ak­sie van Da­vid May­nier, DA-woord­voer­der oor fi­nan­sies, ná Gi­ga­ba se be­lof­te gis­ter­mid­dag in sy eer­ste be­gro­tings­toe­spraak in die par­le­ment dat hy sal voort­gaan met die “trot­se tra­di­sie” om een van die re­ge­ring se voor­ste in­stel­lings te wees.

Die ver­skil­len­de staats­de­par­te­men­te is tans be­sig met hul on­der­skeie be­gro­tings­pos­voor­leg­gings.

Vol­gens Gi­ga­ba is die te­sou­rie toe­ge­spits op in­klu­sie­we groei en e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie soos uit­ge­stip­pel in die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan.

May­nier waar­sku dat be­sluit­ne­mings­mag reeds van die te­sou­rie af weg­ge­neem word.

“Ons sien dit in Jeff Ra­de­be, mi­nis­ter in die pre­si­den­sie, se mags­greep om be­gro­tings­pri­o­ri­tei­te te be­paal en die be­heer van die fi­nan­si­ë­le in­tel­li­gen­sie­sen­trum wat na die mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te, Mi­cha­el Ma­su­ta, gaan.”

May­nier sê daar moet ge­veg word om die te­sou­rie se in­sti­tu­si­o­ne­le on­af­hank­lik­heid te be­hou.

Gi­ga­ba het Lun­gi­sa Fu­zi­le, vo­ri­ge di­rek­teur-ge­ne­raal van fi­nan­sies, weer be­dank vir sy toe­ge­wy­de diens en ge­sê sy pos en an­der top­be­stuurs­pos­te wat tans va­kant is, sal so gou moont­lik ge­vul word.

Oor die on­lang­se kre­die­taf­gra­de­rings sê Gi­ga­ba hy is steeds in in­ten- sie­we ge­sprek­ke met al die gra­de­rings­a­gent­skap­pe ge­wik­kel om hul­le “in ons ver­troue te neem oor voort­ge­set­te her­vor­ming, groei-i­ni­si­a­tie­we en ons ver­bin­te­nis tot fis­ka­le kon­so­li­da­sie en die ver­be­te­ring van die be­stuur en vol­hou­baar­heid van ons staats­on­der­ne­mings”.

Die be­gro­tings­te­kort vir 2016-’17 word nou mar­gi­naal la­er op 3,8% van die bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP) ge­skat teen­oor die 3,9% van die BBP wat in Fe­bru­a­rie ge­skat is. Oor die vol­gen­de drie jaar gaan die te­kort tot 3,3% ver­laag word, be­lo­we Gi­ga­ba.

Die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens moet in die lo­pen­de boek­jaar be­las­ting van R1 265 mil­jard in­sa­mel. Weens la­er as ver­wag­te e­ko­no­mie­se groei in 2016 is R30,7 mil­jard min­der be­las­ting in die 2016-’17-be­las­ting­jaar in­ge­sa­mel as wat in die 2016-be­gro­ting voor­spel is.

Die wets­ont­werp op die re­gu­le­ring van die fi­nan­si­ë­le­diens­te­sek­tor sal na ver­wag­ting aan­staan­de maand goed­ge­keur word, en die wets­ont­werp op ver­se­ke­ring is tans voor die par­le­ment.

In die ko­men­de we­ke sal Gi­ga­ba stap­pe uit­een­sit vir die in­wer­king­stel­ling van die Fi­ca-wet.

Ma­lu­si Gi­ga­ba

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.