Ve­ri­mark vaar goed on­danks e­ko­no­mie

Beeld - - Geklassifiseerd - JJ van Wyk

Meer nu­we pro­duk­te wat met gro­ter re­ël­maat be­kend ge­stel is, be­dryfs­doel­tref­fend­heid en kos­te­be­heer het by­ge­dra tot een van Ve­ri­mark se bes­te fi­nan­si­ë­le ver­to­nings in 40 jaar, sê Mi­cha­el van S­traat­en, uit­voe­ren­de hoof.

Dié reg­streek­se be­mar­ker het on­danks om­set­groei van net 1,9% ’n di­vi­dend van 11,3c per aan­deel, 205% meer as die 3,7c per aan­deel in 2016, ver­klaar vir die boek­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie.

Dit ver­teen­woor­dig ’n op­brengs van 18,5% op sy aan­deel­prys soos aan die ein­de van die jaar.

Kon­tant ge­ge­ne­reer uit be­dry­wig­he­de het met R16,5 mil­joen tot R47,40 mil­joen ge­styg.

Vol­gens Van S­traat­en het Ve­ri­mark baat ge­vind by die ster­ker rand in die twee­de helf­te van die boek­jaar. Dit het ge­lei tot gro­ter koop­krag, ver­al wat be­tref in­ge­voer­de pro­duk­te. Dit ge­kom­bi­neer met prys­ver­ho­gings het ge­lei tot ’n gro­ter bru­to wins.

Ve­ri­mark het ook by vier bui­te­land­se han­del­skoue, drie in Eu­ro­pa en een in die VSA, uit­ge­stal. Die re­ak­sie van be­soe­kers en vo­ri­ge han­dels­ven­no­te was po­si­tief.

Dié stra­te­gie sal met­ter­tyd in­kom­ste en wins ver­hoog, re­ken Van S­traat­en.

“Ons be­we­se ver­moë om te in­no­veer en aan te pas by die im­mer ver­an­de­ren­de e­ko­no­mie­se en klein­han­de­lom­ge­wing is die sleu­tel tot die suk­ses van ons sa­ke.

“Ons is on­danks die af­gra­de­ring van Suid-A­fri­ka se staat­skuld tot rom­mel­sta­tus, wat die e­ko­no­mie se groei­po­ten­si­aal sal be­na­deel, op­ti­mis­ties oor die toe­koms.

“Ve­ri­mark het in sy 40 be- staans­ja­re soort­ge­ly­ke e­ko­no­mie­se te­rug­slae oor­leef en tel­kens ster­ker uit­ge­tree.”

Hoog­te­pun­te van Ve­ri­mark se ver­to­ning is: ) In­kom­ste uit voort­ge­set­te be­dry­wig­he­de styg met 1,9% tot R439,1 mil­joen (2016: R430,8 mil­joen) ) Voor­be­las­te wins van R37,3 mil­joen (2016: R13,1 mil­joen) ) We­sens­ver­dien­ste styg met meer as 200% tot R25,9 mil­joen (2016: R8,6 mil­joen); ) Ba­sie­se ver­diens­te per aan­deel styg tot 24c (2016: 7,8c per aan­deel); ) We­sens­ver­dien­ste per aan­deel styg met 200% tot 24c per aan­deel (2016: 8c per aan­deel); ) Net­to ba­te­waar­de per aan­deel neem toe tot 139,4c per aan­deel teen­oor 119,2c in 2016.

Ve­ri­mark se aan­deel­prys het gis­ter­aand teen slui­tings­tyd 23 sent (32,86%) hoer op 93c per aan­deel ge­sluit.

Mi­cha­el van S­traat­en, uit­voe­ren­de hoof van Ve­ri­mark.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.