Za­pi­ro: Om­buds­man ver­werp klag­te

Beeld - - Nuus - Simon Son­ne­kus

’n Klag­te wat by die pers­om­buds­man in­ge­dien is oor ’n spot­prent waar­in Za­pi­ro (Jo­na­than S­ha­pi­ro) pres. Ja­cob Zu­ma en le­de van die Gup­ta-ge­sin uit­beeld as ver­krag­ters van ’n vrou in ’n rok wat soos die Suid-A­fri­kaan­se vlag lyk, is van die hand ge­wys.

Die spot­prent het op 11 A­pril op die web­tuis­te Dai­ly Ma­ve­rick ver­skyn.

Ca­meo Ed­wards het die klag in­ge­dien en ge­sê die spot­prent be­vor­der die kul­tuur van ver­krag­ting op ’n on­smaak­li­ke ma­nier.

“In ’n land waar daar so­veel ver­krag­ting­slag­of­fers is, is dit on­sen­si­tief van die spot­prent­te­ke­naar om dit op so ’n on­ge­voe­li­ge ma­nier in sy werk te wys. Dit is ook ui­ters on­ver­ant­woor­de­lik van Dai­ly Ma­ve­rick om die spot­prent te pu­bli­seer.”

Ed­wards het ge­vra dat S­ha­pi­ro in die o­pen­baar om ver­sko­ning vra en uit Dai­ly Ma­ve­rick se diens be­dank.

Dai­ly Ma­ve­rick het hom op sy reg op spraak­vry­heid be­roep en aan­ge­voer spot­prent­te­ke­naars se rol is om le­sers aan die werk­lik­heid te her­in­ner.

“Ge­ge­we die erns­ti­ge aard van die aan­ty­gings van staat­skaping teen pres. Zu­ma en die Gup­ta-fa­mi­lie, en om­dat daar be­wy­se vir die aan­ty­gings is, is dit dui­de­lik dat die spot­prent reg­ver­di­ge kom­men­taar is wat ge­volg­lik deur die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof be­skerm word.”

Dai­ly Ma­ve­rick het ont­ken dat die spot­prent ver­krag­ting ro­man­ti­seer of ten guns­te daar­van is.

Dr. Jo­han Re­tief, pers­om­buds­man, het ge­sê vry­heid van uit­druk­king moet op­ge­weeg word teen die reg op waar­dig­heid.

Hy twy­fel geen­sins daar­aan dat vry­heid van uit­druk­king in dié ge­val swaar­der weeg as die reg op waar­dig­heid nie.

Za­pi­ro se spot­prent is be­doel om skok­ken­de po­li­tie­ke kom­men­taar te wees en is nie be­doel om hu­mo­ris­ties te wees nie. Dit weer­spie­ël wat in die land aan­gaan soos Za­pi­ro dit sien, lui Re­tief se uit­spraak.

“Ek is ook van me­ning dat, soos ek, nóg Za­pi­ro nóg Dai­ly Ma­ve­rick dink ver­krag­ting is e­nig­iets an­ders as ’n walg­li­ke sken­ding van men­se­reg­te nie.”

S­ha­pi­ro het by na­vraag ge­sê hy is bly en glad nie ver­ras oor die be­vin­ding nie.

“Die spot­prent is in oor­een­stem­ming met die reg op vry­heid van uit­druk­king. Hoe­wel ek ver­krag­ting as ’n sken­ding van men­se­reg­te be­skou, was die spot­prent se doel om ’n me­ta­fo­rie­se ver­krag­ting van Suid-A­fri­ka in die vorm van staat­skaping te wees.”

Hy sê hy dink nie aan po­li­ti­ci se sen­si­ti­wi­teit nie, maar neem slag­of­fers van sul­ke mis­da­de in ag.

“Ek het lank oor die on­der­werp van die spot­prent ge­dink en dit is na­tuur­lik ont­stel­lend om te dink hoe­veel vroue, kin­ders en selfs mans en seuns in Suid-A­fri­ka ver­krag word.”

Fo­to: DEN­ZIL MAREGELE

Jo­na­than S­ha­pi­ro

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.