Als wet­tig, hoor LP’s

‘Gup­tas en ven­no­te mág met re­ge­ring sa­ke doen’

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Maar nee, nee, nee. Ons is nie ge­kaap nie. Ons be­stuur (Denel) in die bes­te be­lang van die re­pu­bliek.

Daar is niks ver­keerds daar­mee as die Gup­ta-fa­mi­lie of hul sa­ke­ven­no­te wet­tig sa­ke doen met die re­ge­ring nie, meen Da­niel Mantsha, voor­sit­ter van Denel se di­rek­sie.

Hy moes gis­ter aan die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor o­pen­ba­re on­der­ne­mings ver­slag doen oor ver­wik­ke­lin­ge in die staats­be­heer­de wa­pen­ver­vaar­di­ger se Denel A­si­a­tran­sak­sie.

Denel A­sia is ’n ge­sa­ment­li­ke on­der­ne­ming van Denel en VR La­ser, ’n maat­skap­py met Gup­ta-ban­de, maar doen vol­gens Mantsha nog nie sa­ke nie.

Denel en die te­sou­rie is in ’n hof- stryd ge­wik­kel oor Denel A­sia om­dat die te­sou­rie in die tyd toe Pra­vin Gord­han nog mi­nis­ter van fi­nan­sies was, ge­wei­er het om dit goed te keur.

Ka­mal Kant Sing­ha­la (24), A­jay Gup­ta se oud­ste seun, is ’n di­rek­teur van VR La­ser.

Sa­lim Es­sa, al­leen­aan­deel­hou­er in VR La­ser In­dië en die meer­der­heids­ven­noot in VR La­ser Suid-A­fri­ka, is lui­dens be­rig­te ’n sa­ke­ven­noot van die Gup­tas.

Mantsha sê die Denel A­sia-transaksie is uit­sluit­lik ’n sa­ke­tran­sak­sie wat be­doel is om wa­pen­kon­trak­te in A­sië los te slaan.

Gord­han, wat dees­dae as ’n ANCLP in die por­te­feul­je­ko­mi­tee dien, en an­der ANC- en op­po­si­sie-LP’s het gis­ter Mantsha en die res van die Denel-di­rek­sie ge­druk om die ko­mi­tee te oor­tuig dat Denel nie deur die Gup­tas ge­kaap is nie.

Vol­gens Mantsha is daar niks mee ver­keerd as die Gup­tas of hul sa­ke­ven­no­te wet­tig sa­ke met die staat doen nie.

VR La­ser SA het ook ’n kon­trak van so­wat R400 mil­joen met Denel, wat as die Hoef­ys­ter-kon­trak be- kend staan.“Daar is niks on­wet­tigs aan daar­die kon­trak nie.

“Ons as die hui­di­ge di­rek­sie was ook nog nie by Denel toe dit ge­sluit is nie.

“Ons was wel al daar toe die Denel A­sia-kon­trak met VR La­ser In­dië aan­ge­gaan is.”

Vol­gens Mantsha is die aan­kon­di­ging oor die Denel A­sia-transaksie ge­doen op ’n tyd­stip toe die be­we­rings van staat­skaping be­gin mo­men­tum kry het.

“Die Denel A­sia-transaksie pas on­ge­luk­kig by daar­die nar­ra­tief in.”

Hy sê dit is baie moei­lik om per­sep­sies van staat­skaping te ver­an­der en dat die per­sep­sies van Denel nie op fei­te ge­grond is nie. Dit is die ge­volg van vals nuus, sê hy.

“Maar nee, nee, nee. Ons is nie ge­kaap nie. Ons be­stuur (Denel) in die bes­te be­lang van die re­pu­bliek.”

Od­wa Mhl­wa­na, Denel se waar­ne­men­de fi­nan­si­ë­le hoof, sê die Gup­tas het eers in 2013 by VR La­ser SA be- trok­ke ge­raak toe hul­le aan­de­le daar­in ge­koop het.

Vol­gens hom was die Hoef­ys­ter­kon­trak teen daar­die tyd reeds ge­sluit en het die hui­di­ge Denel-di­rek­sie dit by die vo­ri­ge di­rek­sie ge­ërf.

Die Hoef­ys­ter-kon­trak is nie die e­nig­ste kon­trak wat Denel met VR La­ser SA aan­ge­gaan het nie, sê Mhl­wa­na.

“Dit is wel die be­te­ke­nis­vol­ste kon­trak, maar daar was ook ver­skeie an­der klei­ner kon­trak­te wat aan hom toe­ge­ken is.”

Mantsha sê die Hoef­ys­ter-kon­trak maak net ’n k­lein deel van Denel se ver­kry­gings­be­gro­ting van so­wat R3 mil­jard uit.

Vol­gens hom word ver­re­weg die groot­ste deel van die be­gro­ting steeds aan maat­skap­pye in wit be­heer toe­ge­ken.

Denel en die na­si­o­na­le te­sou­rie sal op aan­drang van LP’s bin­ne­kort oor die­self­de aan­ge­leent­heid saam voor die por­te­feul­je­ko­mi­tee ver­skyn.

— DA­NIEL MANTSHA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.