3 ont­ken hul­le be­drieg te­sou­rie

Beeld - - Nuus - Han­ti Ot­to

Drie men­se wat die te­sou­rie en/of die Ont­wik­ke­lings­bank van Sui­der-A­fri­ka glo met meer as R11 mil­joen be­drieg het, het gis­ter skuld op die 24 aan­klag­te teen hul­le ont­ken.

Ka­ron Pil­lay, De­venthren Pil­lay en Ku­ma­ran Go­vin Nair staan in die han­dels­hof in P­re­to­ria te­reg op aan­klag van be­drog, kor­rup­sie en die oor­tre­ding van die Wet op die Voor­ko­ming van Ge­or­ga­ni­seer­de Mis­daad.

Ka­ron Pil­lay staan in haar per­soon­li­ke hoe­da­nig­heid en as e­nig­ste lid van die be­slo­te kor­po­ra­sie Sil­ver So­lu­ti­ons te­reg.

Lui­dens die klag­staat het die te­sou­rie ’n pro­gram be­gin om die fi­nan­si­ë­le be­stuur van mu­ni­si­pa­li­tei­te te ver­be­ter.

In Mei 2011 het die te­sou­rie ’n me­mo­ran­dum van ver­stand­hou­ding met die Ont­wik­ke­lings­bank van Sui­der-A­fri­ka (DBSA) aan­ge­gaan waar­vol­gens die DBSA as toe­pas­sings- a­gent vir die te­sou­rie sou op­tree om suk­ke­len­de mu­ni­si­pa­li­tei­te te on­der­steun.

Dit sou fi­nan­si­ë­le en ad­mi­nis­tra­tie­we hulp in­sluit, as­ook lei­ding met men­se­hulp­bron­be­stuur en die uit­be­ta­ling van fi­nan­sie­ring. Hier­voor was diens­ver­skaf­fers no­dig.

K­hah­li­so Sa­ba­sa­ba, des­tyd­se pro­gram­be­stuur­der vir die pro­jek, het gis­ter ge­tuig die diens­ver­skaf­fers was in­di­vi­due én maat­skap­pye.

“Die diens­ver­skaf­fers moes se­ke­re vaar­dig­he­de, re­le­van­te a­ka­de­mie­se kwa­li­fi­ka­sies en ken­nis en kun­dig­heid hê van die werk wat hul­le in die mu­ni­si­pa­li­tei­te sou ver­rig.”

Ka­ron Pil­lay het in Ju­lie 2011 ge­re­a­geer op ad­ver­ten­sies daar­oor. Sy het do­ku­men­te van Sil­ver So­lu­ti­ons aan­ge­stuur waar­by ’n CV van De­venthren Pil­lay vol­gens die staat aan­ge­heg was. Hy was ’n “sleu­tel-span­lid” van Sil­ver So­lu­ti­ons met ’n BCom-graad en ’n di­plo­ma in sa­ke­be­stuur.

Sil­ver So­lu­ti­ons het die kort­lys van 30 diens­ver­skaf­fers ge­haal.

In­tus­sen het die te­sou­rie Nair as ad­vi­seur oor die Wet op Mu­ni­si­pa­le Fi­nan­si­ë­le Be­stuur aan­ge­stel. Hy was dus ’n lid van die ko­mi­tee wat CV’s en aan­soe­ke moes help keur.

Nair het la­ter vyf diens­ver­skaf­fers goed­ge­keur, in­slui­tend Sil­ver So­lu­ti­ons, wat hy glo sterk aan­be­veel het.

Lui­dens die klag­staat het dit la­ter aan die lig ge­kom dat De­venthren Pil­lay nié die kwa­li­fi­ka­sies het wat in sy CV aan­ge­dui is nie, dat Sil­ver So­lu­ti­ons glo R15 000 in Nair se bank­re­ke­ning in­be­taal het waar­van hy die­self­de dag R14 000 ont­trek het en dat Sil­ver So­lu­ti­ons, wat van No­vem­ber 2011 tot Ja­nu­a­rie 2013 R650 per uur (BTW in­ge­sluit) be­taal is, nié vir BTW ge­re­gis­treer is nie.

Die ver­hoor gaan voort.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.