Ford sê nou man is ge­skiet

Eis ook al­le in­lig­ting oor slag­of­fer

Beeld - - Nuus - Seug­net van Zyl Res­hall Jim­my

Jeff Ne­meth, oud­baas van Ford Sui­der-A­fri­ka, wil by Res­hall Jim­my se fa­mi­lie fo­to’s en vi­deo’s – soos beeld­ma­te­ri­aal van ho­tel- of vei­lig­heids­ka­me­ras – hê wat wys wat hy ge­doen het in die 48 uur voor­dat hy in sy Ford Kuga dood­ge­brand het.

Ne­meth het Jim­my (33) se sus­ter Re­nisha ook ge­vra vir sy me­die­se in­lig­ting van die twee jaar voor die voor­val in De­sem­ber 2015 en om Ford toe­stem­ming te gee om met fa­mi­lie­le­de, vrien­de en sa­ke­ven­no­te oor Jim­my te praat.

Re­nisha het gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie van die Na­si­o­na­le Pers­klub in P­re­to­ria Ne­meth se lys van 14 ver­soe­ke ge­wys.

In ’n e-pos wat hy ná sy be­soek aan die fa­mi­lie Vry­dag aan haar ge­stuur het, dring hy aan op ’n vol­le­di­ge po­li­sie­ver­slag, waar­on­der fo­to’s en ver­kla­rings van oog­ge­tui­es en vi­deo’s, ’n tok­si­ko­lo­gie­ver­slag, ’n vol­le­di­ge na­dood­se ver­slag, kre­diet­kaart- of sel­foon­sta­te, al­le ver­koops-, in­stand­hou­dings- en diens­be­wy­se van die voer­tuig en fo­to’s van al­le voer­tui­g­in­spek­sies.

Ne­meth het vir hul­le ge­sê Ford het nu­we be­wy­se dat die oor­saak van sy dood ’n skiet­wond in die kop was, sê Re­nisha.

Ná Ne­meth se be­soek het haar ma, Pol­ly, ’n in­een­stor­ting ge­had, sê sy. Sy moet nou me­di­ka­sie ge­bruik.

Vol­gens haar het Ne­meth haar die af­ge­lo­pe twee maan­de deur­gaans met op­roe­pe en W­hat­sApp-bood­skap­pe ge­rus­ge­stel dat die doel van sy be­soek sal wees om die ge­sin “te help ge­nees”.

Hy het ge­sê hy het ’n man­daat van Ford se hoof­kwar­tier in Mi­chi­gan in A­me­ri­ka ont­vang om ’n skik­kings­oor­een­koms te be­werk­stel­lig.

Ford het Pol­ly ’n nu­we Ford-voer­tuig van R1 mil­joen aan­ge­bied, maar die fa­mi­lie het dit van die hand ge­wys.

Re­nisha sê die aan­bod is “so on­eer­bie­dig”.

“Hoe kan jy ie­mand se le­we met ’n voer­tuig ver­goed?”

Sy sê Ford het hul fa­mi­lie nog nooit om ver­sko­ning ge­vra nie.

“Ek het ge­dink hy sou ten min­ste vir my ma jam­mer sê op sy be­soek, maar hy het nie. Hy het my ba­sies ge­ma­ni­pu­leer om vir hom jam­mer te voel oor hoe dit wat met my broer ge­beur het hóm ge­raak het.”

Rob Mon­ta­no, die Jim­m­ys se pro- ku­reur, sê lui­dens die na­dood­se ver­slag was Jim­my se lig­gaam “erg ver­kool”.

“Daar was geen uit­wen­di­ge be­se­rings nie en hoe­ge­naamd geen skiet­won­de nie. Daar was ook ’n groot hoe­veel­heid roet in sy lug­pyp, wat be­te­ken dat hy nog ge­le­we het ty­dens die brand.”

Vol­gens hom was daar wel ’n gat in Jim­my se ag­ter­kop.

“Die lyk­skou­er het dít juis on­der­soek. Weens die in­ten­se hit­te van die brand het Res­hall se ske­del ge­kraak. Dis ’n al­ge­me­ne ver­skyn­sel by brand­slag­of­fers.”

Die fo­ren­sie­se pa­to­loog dr. Da­vid Klat­zow sê ge­grond op sy on­der­vin­ding van 34 jaar is dié saak “bui­ten­ge­woon on­der­duims”.

“Ne­meth droom die een ná die an­der weer­ga­we op om die blaam van Ford af weg te neem.”

Die fa­mi­lie dring nou op ’n ge­reg­te­li­ke doods­on­der­soek aan.

Mi­nesh B­ha­ga­loo, woord­voer­der van Ford SA, het by na­vraag ge­sê: “Ons er­ken hoe ver­woes­tend die ver­lies van mnr. Res­hall Jim­my vir sy fa­mi­lie moet wees.

“Van­weë die sen­si­tie­we en u­nie­ke om­stan­dig­he­de van die saak wat met die dood van mnr. Jim­my ver­band hou en die waar­skyn­lik­heid van regs­ak­sie, het ons niks meer om oor die saak te sê nie.”

Ne­meth is op sy sel­foon­nom­mer pro­beer kon­tak, maar lui­dens ’n bood­skap van die net­werk be­staan die nom­mer nie meer nie.

Fo­to: DEAAN VIVIER

Re­nisha Jim­my praat op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in P­re­to­ria oor haar ou­er broer, Res­hall, se dood.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.