Aan­soe­ke in hof mis­luk

Wou se­ker maak beurt­krag kom nie

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Aan­soe­ke om hof­be­ve­le teen Eskom oor sy aan­vank­li­ke plan om beurt­krag toe te pas by mu­ni­si­pa­li­tei­te wat hom geld skuld, is gis­ter in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria van die hand ge­wys.

B­rid­ges­to­ne SA, Me­di­cli­nic B­rits en die bur­ger­reg­te­or­ga­ni­sa­sie A­friForum wou Eskom se be­slui­te oor beurt­krag aan mu­ni­si­pa­li­tei­te on­grond­wet­lik, on­wet­tig en on­re­de­lik laat ver­klaar.

Die hof­aan­soe­ke was ge­mik op Eskom se be­sluit om ge­ske­du­leer­de krag­on­der­bre­kings in die mu­ni­si­pa­le ge­bie­de Ma­di­beng en Ka­mies­berg in te stel.

Eskom het in No­vem­ber 2016 be­sluit om die krag na 44 mu­ni­si­pa­li­tei­te af te sny ten ein­de druk op hul­le te plaas om hom te be­taal.

Dit het ge­lei tot be­ta­lings­plan­ne deur 30 mu­ni­si­pa­li­tei­te (wat Ma­di­beng en Ka­mies­berg in­sluit). So­wat R980 mil­joen is tus­sen No­vem­ber 2016 en Ja­nu­a­rie van­jaar in­ge­vor­der, het reg­ter John Murp­hy gis­ter in sy uit- spraak ge­sê.

Dit het on­no­dig ge­word om met die krag­on­der­bre­kings voort te gaan en Eskom het sy be­sluit daar­oor te­rug­ge­trek.

De­son­danks het B­rid­ges­to­ne, Me­di­cli­nic B­rits en A­friForum “ver­de­re on­ge­mak en on­der­bre­kings in die ak­ti­wi­tei­te van die in­wo­ners van Ma­di­beng en Ka­mies­berg deur moont­li­ke toe­koms­ti­ge krag­on­der­bre­kings voor­spel”, het Murp­hy ge­sê.

Eskom is die e­nig­ste li­sen­sie­hou­er wat e­lek­tri­si­teit in die land op­wek en ge­lei. Hy het so­wat 5 949 209 kli­ën­te, waar­van 801 mu­ni­si­pa­li­tei­te is.

Die mu­ni­si­pa­li­tei­te word deur die Na­si­o­na­le E­ner­gie­re­gu­leer­der (Ner­sa) ge­li­sen­si­eer om e­lek­tri­si­teit aan eind­ver­brui­kers te ver­sprei en te her­ver­koop.

Murp­hy het ge­sê die Grond­wet be­paal dat mu­ni­si­pa­li­tei­te Eskom moet be­taal en krag na eind­ge­brui- kers moet ver­sprei.

Eskom moet die mu­ni­si­pa­li­tei­te se ag­ter­stal­li­ge skuld in­vor­der om fi­nan­si­eel sta­biel te bly.

Murp­hy het ge­sê Eskom het nie voor­leg­gings van Ma­di­beng en Ka­mies­berg ge­had toe hy aan­vank­lik be­sluit het om beurt­krag daar in te stel nie.

E­ni­ge nu­we beurt­krag­be­sluit sal on­der­wor­pe wees aan die Wet op die Be­vor­de­ring van Ad­mi­nis­tra­tie­we Ge­reg­tig­heid (Pa­ja), op grond van wet­lik­heid, re­de­lik­heid en pro­se­du­re­le bil­lik­heid.

Eskom se ver­bin­te­nis tot so ’n pro­ses is vol­gens die reg­ter in we­se ’n per­ma­nen­te aan­vaar­ding dat hy af­stand doen van die beurt­krag­be­slui­te van No­vem­ber 2016.

Murp­hy het ge­sê die ap­pli­kan­te het vol­ge­hou met hul ei­se oor kwes­sies wat dus van a­ka­de­mie­se be­lang is. Daar­deur het hul­le die hof ge­vra om ’n raad­ge­wen­de me­ning dat die te­rug­ge­trek­te Eskom-be­slui­te on­wet­tig en on­re­de­lik sou wees as dit in­ge­stel sou wees.

Hoe­wel hy dit ver­my om ’n be­vin­ding te maak oor kwes­sies wat van a­ka­de­mie­se be­lang is, sou die toe­pas­sing van beurt­krag ’n “dis­pro­por­si­o­ne­le” im­pak ge­had het, het hy ge­sê.

Dié moont­lik­heid het waar­skyn­lik by­ge­dra tot Eskom se be­sluit om die on­der­bre­kings nié in te stel nie.

Dít het hom tot die ge­volg­trek­king laat kom dat dit in be­lang van ge­reg­tig­heid sal wees om nie ’n kos­te­be­vel aan die on­suk­ses­vol­le ap­pli­kan­te op te lê nie, het Murp­hy ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.