Wa­pens weg: Mi­nis­ter sê bin­ne 60 dae

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Die mi­nis­ter van po­li­sie sal A­friForum bin­ne 60 dae ant­woor­de gee oor hoe­veel amp­te­li­ke vuur­wa­pens van die staat ge­steel, ver­lo­re ge­raak en te­rug­ge­kry is.

A­friForum het hom tot die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria ge­wend om die mi­nis­ter te dwing om dié in­lig­ting be­kend te maak, maar die par­tye het gis­ter ’n skik­king aan­ge­gaan wat reg­ter Hen­nie de Vos ’n hof­be­vel ge­maak het.

De Vos het ge­sê die skik­king is ’n “wy­se be­sluit”.

Krag­tens die hof­be­vel sal die twee aan­soe­ke om in­lig­ting wat A­friForum vroe­ër in­ge­vol­ge die Wet op die Be­vor­de­ring van Toe­gang tot In­lig­ting (Paia) by die po­li­sie in­ge­dien het na die mi­nis­ter te­rug­ver­wys word vir her­oor­we­ging en sal die mi­nis­ter bin­ne 60 dae ant­woor­de gee.

A­friForum wil met sy eer­ste Pai­aaan­soek e­lek­tro­nie­se be­wy­se hê van al­le amp­te­li­ke vuur­wa­pens in die po- li­sie se ba­te­re­gis­ter wat van 1 Ja­nu­a­rie 2009 tot 6 Ju­nie 2014 as ge­steel of ver­lo­re aan­ge­meld is, as­ook dié wat in dié tyd te­rug­ge­kry of ge­vind is.

Met die twee­de Paia-aan­soek wil hy in­lig­ting van die Sen­tra­le Vuur­wa­pen­re­gis­ter (on­der die po­li­sie se be­heer) be­kom oor die amp­te­li­ke vuur­wa­pens wat in dié tyd­perk by staats­in­stel­lings ver­lo­re ge­raak het, ge­steel is of te­rug­ge­kry is. Dit sluit in die weer­mag, die de­par­te­ment van kor­rek­tie­we diens­te, die in­tel­li­gen­sie­diens en an­der staats­in­stel­lings in wie se naam vuur­wa­pens ge­re­gis­treer is.

Ian Cameron, A­friForum se hoof van ge­meen­skaps­vei­lig­heid, het in die hof ge­sê die staat het nie vol­doen­de be­heer oor sy vuur­wa­pens nie en ver­lo­re en ge­steel­de vuur­wa­pens be­land in mis­da­di­gers se han­de. A­friForum wil die ge­tal­le o­pen­baar maak.

Vol­gens Cameron is ’n “voor­lo­pi­ge be­ra­ming” dat so­wat 6 000 vuur­wa­pens van die staat van 2009 tot 2014 ver­lo­re ge­raak het.

“Ons kan dit nie toe­laat nie. As so iets in ’n an­der land sou ge­beur, sou dit ’n skan­daal ge­wees het.”

As so iets in ’n an­der land sou ge­beur, sou dit ’n skan­daal ge­wees het.

Fo­to: NICO GOUS

Ian Cameron

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.