Ma­su­tha wys ANC het min erg aan die Grond­wet

Beeld - - Kommertaar -

Ko­men­de van die mi­nis­ter van jus­ti­sie spreek adv. Michael Ma­su­tha se uit­la­ting in sy be­gro­tings­re­de dat die ho­we die ver­soe­king moet weer­staan om hul hand te oor­speel op die ter­rein van die uit­voe­ren­de en die wet­ge­wen­de ge­sag, van fla­gran­te ver­ont­ag­sa­ming van die ju­ris­dik­sie van die de­par­te­ment waar­van hy ver­on­der­stel is om po­li­tie­ke be­skerm­heer te wees.

Ten­sy Ma­su­tha bla­tant on­in­ge­lig is. Maar, soos baie ANC-kol­le­gas in amps­pos­te, is hy ge­diens­tig aan die par­ty, eer­der as om die uit­voe­ring van sy mi­nis­te­ri­ë­le plig­te on­be­van­ge na te streef.

Sy uit­la­ting dat op­po­si­sie po­li­tiek“van die raad­saal na die ho­we” ver­skuif het, staaf dit.

Met sy uit­spraak be­ves­tig Ma­su­tha weer dat die ANC geen erg aan die skei­ding van mag­te het nie, nie ag slaan op die wig­te en teen­wig­te in die Grond­wet nie, en hom­self as regs­ver­he­we be­skou.

Klaar­blyk­lik is die op­per­ge­sag van die reg en die wag­hond­rol van die op­po­si­sie vir die be­winds­par­ty ’n do­ring in die vlees, want dit striem mags­mis­bruik en ei­e­ge­reg­tig­heid.

As mi­nis­ter van jus­ti­sie be­hoort Ma­su­tha ten vol­le oor ar­ti­kel 165 van die Grond­wet – oor ju­ri­die­se ge­sag – in­ge­lig te wees. Die Grond­wet bly die an­ker van ’n suk­ses­vol­le de­mo­kra­sie. Ho­we staan on­der die ge­sag van die Grond­wet en on­der­ha­wi­ge wet­ge­wing, wat son­der vrees, voor­keur of voor­oor­de­le on­par­ty­dig toe­ge­pas moet word. En nie on­der die ge­sag van die ANC nie.

Ma­su­tha se re­de­na­sie wil dit laat lyk of die ho­we in diens van die be­winds­par­ty staan. En mags­ont­heemd moet toe­kyk hoe die staats­kas ge­plun­der, be­lof­tes (soos oor diens­le­we­ring en werk­skep­ping) ont­eer en Suid-A­fri­ka­ners uit­ge­buit en deur (kor­rup­sie)wol­we ver­teer word.

Hy kan ’n blaad­jie neem uit die boek van S­te­ve Swart, ACDP-LP, wat sê as die uit­voe­ren­de ge­sag sy eie funk­sies en die par­le­ment sy toe­sig­funk­sie ver­saak, is die ho­we ver­plig om in te tree en hul­le ver­ant­woord­baar te hou.

Op­po­si­sie­par­tye moet op al­le ter­rei­ne van die sa­me­le­wing in­gryp wan­neer die re­ge­ring van die spoor is. Die ho­we is een in­stru­ment daar­toe.

Die ANC, met pres. Ja­cob Zu­ma as toon­beeld van die ne­ge­ring van die op­per­ge­sag van die wet, val ál die­per in die gat van on­ver­ant­woord­baar­heid wat hy gra­we. Die land be­taal die prys.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.