| JAG

Wild­man­tak­ke bied dié diens­te

Beeld - - Middelbad -

) Wa­pens en re­le­van­te pro­duk­te kan oor ’n tyd­perk van drie, ses en 12 maan­de by Wild­man ge­fi­nan­sier word. ) Wild­man­win­kels ge­bruik dié sag­te­wa­re wat die be­stuur en be­heer van wa­pens as­ook kre­di­teu­re en de­bi­teu­re fa­si­li­teer. ) Kry van­dag jou lo­ja­li­teits­kaart en ver­dien pun­te wat jy by e­ni­ge Wild­man­tak lands­wyd kan ge­bruik as­ook by ver­skeie an­der klein­han­del­win­kels wat ge­kop­pel is aan die “My bo­nus”­kon­sep. ) Die mees­te Wild­man­tak­ke het fa­si­li­tei­te om ge­ak­kre­di­teer­de vuur­wa­penop­lei­ding op hul per­se­le aan te bied. ) Wild­man poog om óf ’n ge­re­gis­treer­de wa­pen­smid in el­ke win­kel be­skik­baar te hê óf om plaas­li­ke wa­pen­sme­de te ge­bruik om re­le­van­te diens­te aan kli­ën­te te le­wer. ) Die mees­te tak­ke het SABS­ge­ak­kre­di­teer­de bin­nens­hui­se skiet­baan­ge­rie­we waar op­lei­ding plaas­vind. In­dien nie, het tak­ke wel toe­gang tot SABS­ge­ak­kre­di­teer­de bui­te­muur­se skiet­ba­ne waar op­lei­ding kan plaas­vind. )

Tus­sen al die lek­ker mu­siek wat in el­ke win­kel speel, word van die pro­duk­te wat in ’n Wild­man­win­kel te koop is, ge­ad­ver­teer. Dit skep ’n lek­ker gees en kli­ën­te word só ook in ken­nis ge­stel van spe­si­a­le aan­bie­din­ge en nu­we pro­duk­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.