‘Nóg taks kan lei tot uit­vloei’

Beeld - - Sake nuus - Fran­cois Wil­li­ams

Die Suid-A­fri­kaan­se be­las­ting­ba­sis is nie ’n ge­slo­te, sta­tie­se en ge­van­ge stel­sel nie. Lan­de ding in­ter­na­si­o­naal mee om wel­vaart en ta­lent, en be­las­ting o­wer­he­de hier kan die gans wat die goue ei­ers lê, nek om­draai, waar­sku Da­vid War­ne­ke, be­las­ting di­rek­teur van die ou­dit groep BDO.

War­ne­ke, wat aan­ge­stel is op die pa­neel van die Wes-Kaap­se af­de­ling van die be­las­ting­hof, sê die be­lang­rik­ste on­mid­del­li­ke be­las­ting­kwes­sie is die Da­vis-be­las­ting­ko­mi­tee se ver­soek om voor­leg­gings oor nu­we vor­me van wel­vaart­be­las­ting.

“Ons het reeds boe­del­be­las­ting, sken­kings be­las­tin­ge noor­drag hef­fings, wat nie niks­seg­gen­de be­las­tings is nie .”

Een van die vor­me van wel­vaart­be­las­ting waar­oor ge­gis word, is ’n grond­be­las­ting op die bru­to waarde van die grond wat ie­mand be­sit nog voor­dat die ei­en­dom of ver­be­te­rin­ge daar­op in ag ge­neem is. Nog ’n oor­we­ging is’ n net­to wel­vaart­be­las­ting –’ n hef­fing op die to­ta­le ba­tes wat ie­mand be­sit.

War­ne­ke sê BDO werk tans aan ’n voor­leg­ging aan die Da­vis-ko­mi­tee, maar hy meen nóg nu­we soor­te wel­vaart­be­las­ting is glad nie van pas nie. Daar is ’n wye per­sep­sie dat Suid-A­fri­ka­ners reeds swaar be­las word. Nog wel­vaart­be­las­ting s kan lei tot ’n uit­vloei van ba­tes, ta­lent en ryk­dom na an­der lan­de. ) Trusts: Dit word dik­wels ge­bruik om be­las­ting te ver­my, maar word reeds nou swaar­der be­las deur die nu­we art. 7 c-re­gu­la­sies, waar­in ren­te­vrye of la­e­ren­te­le­nings aan ’n trust­be­guns­tig­de be­las word. Die nu­we maat­re­ëls is se­dert Maart al van krag en be­hels dat die in­kom­ste­voor­deel dank­sy die ver­skil tus­sen die 0% of lae rentekoers en die amp­te­li­ke rentekoers waar­teen trus­t­le­nings ge­bied word, as ’n sken­king ge­ag w or­den teen die heer­sen­de sken­kings be­las­ting­koers van 20% be­las word.

War­ne­ke sê trusts het steeds ’n rol om te speel, maar nie bloot as ske­mas vir be­las­ting­ver­my­ding nie. Men­se moet trusts om die reg­te re­des ge­bruik; om op ’n buig­sa­me ma­nier vir jou erf­ge­na­me te sorg. )In­ter­na­si­o­na­le sa­ke: Wat be­tref die be­las­ting o­wer­he­de se stryd om be­las­ting­ver­my­ding in in­ter­na­si­o­na­le tran­sak­sies hok te slaan, sê War­ne­ke maat­skap­pye moet nou van ’n klomp do­ku­men­ta­sie boek­hou. Maat­skap­pye wat sa­ke met bui­te­lan­ders doen, moet geld be­stee om al dié do­ku­men­ta­sie in te sa­mel en ge­reed te hê om aan die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens te wys as dit ver­soek sou word. Nu­we re­ëls daar­oor geld se­dert Ok­to­ber ver­le­de jaar. “SuidA­fri­ka, re­la­tief tot an­der lan­de in A­fri­ka, is nie ’n goed­koop plek om in sa­ke te doen nie.” ) Be­las­ting­re­vo­lu­sie: War­ne­ke is skep­ties oor of ’n be­las­ting­re­vo­lu­sie in Suid-A­fri­ka ’n re­a­lis­tie­se op­sie sal wees, hoe­wel die mees­te be­las­ting­be­ta­lers ge­frus­treerd is met die hoë vlak­ke van vrug­te­lo­se be­ste­ding in die re­ge­ring en staats­on­der­ne­mings.

Ge­wo­ne sa­la­ris­trek­kers het min op­sies om hul be­las­ting­aan­spreek­lik­heid tot die mi­ni­mum te be­perk. Maat­skap­pye het meer ruim­te om hul be­las­ting­sa­ke op­ti­maal te struk­tu­reer, maar wil nie met die ge­reg bots nie.

Fo­to: PIXABAY

Ken­ners meen nóg taks kan die gans wat die goue ei­ers lê, be­na­deel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.