Mot­lant­he: Sis­te­mie­se kor­rup­sie maak ar­mes seer

Beeld - - Nuus - Ren­eil­we Dhludhlu

Lei­ers mis­bruik staats­hulp­bron­ne vir per­soon­li­ke ge­win en daar is sis­te­mie­se kor­rup­sie in die land wat on­ver­skoon­baar is, sê oud­pres. K­ga­le­ma Mot­lant­he.

“Sis­te­mie­se kor­rup­sie en gie­rig­heid maak die ar­mes seer. Dit druis in teen die be­gin­sels van ons de­mo­kra­sie,” het hy gis­ter op die be­kend­stel­ling van Ox­fam Suid-A­fri­ka op Kon­sti­tu­sie­heu­wel in Jo­han­nes­burg ge­sê.

Hy het eg­ter by­ge­voeg: “On­danks al die pro­ble­me in ons land, is daar nog hoop.”

Mot­lant­he het on­der die te­ma “Her­dink A­fri­ka” oor die kwes­sies in die land ge­praat, as­ook pro­ble­me waar­deur A­fri­ka­lei­ers in die ge­sig ge­staar word.

Vol­gens Mot­lant­he ver­geet A­fri­ka­lei­ers dat hul­le aan die be­wind kom dank­sy die kie­sers wat hul­le ver­kies het.

Men­se in mags­po­si­sies moet die hoog­ste e­tie­se stan­daar­de hand­haaf waar­toe hul­le hul­self ver­bind het, het hy ge­sê.

As ’n mens na die jong­ste ge­beu­re by E­s­kom kyk, wil dit vol­gens hom voor­kom of staats­hulp­bron­ne mis­bruik word.

“Men­se wil ge­prys word om­dat hul­le die lig­te aan­hou. Dit is hul e­nig­ste ver­ant­woor­de­lik­heid.”

Die krag­voor­sie­ner is in om­st­re- den­heid ge­hul na­dat B­ri­an Mo­le­fe as E­s­kom se uit­voe­ren­de hoof her­aan­ge­stel is.

Mot­lant­he het ook oor die on­der­wys ge­praat.

Vol­gens hom is die land steeds ag­ter weens Ban­toe­on­der­wys – “’n stel­sel wat ge­skep is om te ver­se­ker dat leer­lin­ge nie e­ko­no­mies pro­duk­tief is nie”.

Hy het ge­sê daar moet in on­der­wys­kol­le­ges be­lê word om hier­voor te ver­goed. As dié kwes­sie nie aan­ge­pak word nie, sal die land ag­ter­weë bly.

Vol­gens hom is die land nog diep ver­deeld.

Hy het ge­sê ook hy kan nie stil­bly oor die te­kor­te in die land se po­li­tie­ke mo­ra­li­teit nie. “Die po­li­tie­ke kri­sis word deur im­mo­re­le en on­reg­ver­di­ge lei­ers ge­ken­merk.”

Wat ge­slags­ge­weld be­tref, het Mot­lant­he ge­sê daar is vyf keer meer moor­de op Suid-A­fri­kaan­se vroue as in an­der lan­de. Hy het na die moor­de op Ka­ra­bo Mo­koe­na en Court­ney Pie­ters ver­wys.

Mot­lant­he het al dié kwes­sies as ’n “de­pres­sie­we beeld van ons land” be­skryf. “Ons kan dit nie los vir dié wat ná ons kom nie. Ons moet nou op­tree en ons moet dit saam doen. Ons wil ’n Suid-A­fri­ka hê wat ras­sis­me, xe­no­fo­bie, sek­sis­me en stam­ge­bon­den­heid uit­sluit.” ) Ox­fam is ’n in­ter­na­si­o­na­le wel­wil­lend­heids­or­ga­ni­sa­sie.

K­ga­le­ma Mot­lant­he

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.