S­tu­den­te koop vir ’n va­le, wys stu­die

Beeld - - Nuus - E­li­se Tem­pel­hoff

Suid-A­fri­ka se 985 212 s­tu­den­te be­stee jaar­liks R32 mil­jard aan on­der meer skoe­ne, kle­re, sel­fo­ne en dees­dae ook aan “reis­er­va­rings”.

S­tu­den­te se be­ste­ding is per ca­pi­ta meer as dié van an­der Suid-A­fri­ka­ners.

Dit is die be­vin­ding van na­vor­sing wat die be­mar­kings­a­gent­skap S­tu­dent Vil­la­ge en sy na­vor­sings­ge­noot, A­moe­ba In­sig­hts, on­der 3 249 s­tu­den­te land­wyd ge­doen het.

Lui­dens die ver­slag, “A Brand Me Ge­ne­ra­ti­on, Buying Ex­pe­rien­ces”, kom S­tu­dent Vil­la­ge tot die ge­volg­trek­king dat die s­tu­dent van 2017 hom- en haar­self in ’n toe­ne­men­de ma­te be­mark.

Marc Korn­ber­ger, di­rek­teur en stig­ter van S­tu­dent Vil­la­ge, sê die ge­mid­del­de s­tu­dent be­stee jaar­liks so­wat R32 568 teen­oor die R31 215 van ’n ge­wo­ne Suid-A­fri­ka­ner.

In die stu­die word on­der meer ge­kyk na s­tu­den­te se ge­drag, hul hou­ding teen­oor hul geld­sa­ke en hoe hul­le hul geld be­stee.

Uit die hui­di­ge stu­die blyk dit dui­de­lik s­tu­den­te stel hul eie i­den­ti­teit eer­ste en sal ’n han­dels­merk van die wa­re wat hul­le koop, ge­bruik om hul eie ego te be­vor­der.

In 2010, toe ’n soort­ge­ly­ke stu­die ge­doen is, het s­tu­den­te han­dels­mer­ke ge­bruik om hul in­di­vi­du­a­li­teit te be­klem­toon.

Vol­gens Korn­ber­ger het dit ook uit die stu­die ge­blyk s­tu­den­te sal al­les in hul ver­moë doen om in hul vrye tyd geld te maak. Dit het aan­lei­ding ge­gee tot die so­ge­naam­de gig­ge­ne­ra­sie waar s­tu­den­te by­voor­beeld be­reid is om saans as pla­te­jog­gies te werk.

Twee uit el­ke drie s­tu­den­te be­sit ’n kre­diet­kaart en ver­kies om dit te ge­bruik eer­der as om by­voor­beeld kle­re­re­ke­nin­ge oop te maak.

Be­ne­wens kle­re, koop s­tu­den­te ook graag e­lek­tro­nie­se toe­rus­ting en reis­pak­ket­te aan­lyn.

Wat die keu­se van ban­ke be­tref, is Ca­pi­tec bo­aan hul voor­keur­lys. Daar­na ver­kies hul­le om van die diens­te van S­tan­dard Bank en Ab­sa ge­bruik te maak. Net 12% van die s­tu­den­te wat aan die pei­ling deel­ge­neem het, maak van Ned­bank se diens­te ge­bruik.

Hul­le be­skou Ca­pi­tec as ’n mo­der­ne bank van­weë on­der meer sy lae ad­mi­nis­tra­sie­geld en ge­brui­kers­vrien­de­li­ke apps, wat mak­lik af­laai.

Dit wil ook voor­kom as­of s­tu­den­te dees­dae meer gel­de­lik op­ge­voed is as hul voor­gan­gers, lui die ver­slag.

S­tu­den­te se geld is hoof­saak­lik af­koms­tig van hul ou­ers en fa­mi­lie­le­de.

An­der bron­ne van in­kom­ste is deel­tyd­se werk en stu­die­beur­se.

Die stu­die het be­vind vrou­e­stu­den­te be­stee hul geld baie kon­ser­wa­tie­wer. Hul­le is ook meer ge­neig om geld te spaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.