‘In­plan­ting is die bes­te soort voor­be­hoe­ding’

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

So­wat 50% van al­le swan­ger­skap­pe in Suid-A­fri­ka is on­be­plan, al is die doel­tref­fend­ste voor­be­hoed­mid­del ter wê­reld hier be­skik­baar.

“In Suid-A­fri­ka ge­bruik net so­wat 60% van vroue van ’n vrug­ba­re ou­der­dom mo­der­ne voor­be­hoe­ding,” sê dr. Ju­dy Kluge, hoof van die een­heid vir ge­sins­be­plan­ning van die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch se fa­kul­teit ge­nees­kun­de en ge­sond­heids­we­ten­skap­pe.

“Men­se moet be­sef voor­be­hoe­ding is nie ten vol­le doel­tref­fend nie.

“Tal­le vroue on­der­gaan a­bor­sies om­dat voor­be­hoed­mid­dels mis­luk het, hul­le ne­we-ef­fek­te er­vaar het of hul­le nie oor al die op­sies in­ge­lig is nie.”

Vol­gens die Gutt­ma­cher-in­sti­tuut word ’n ge­skat­te 34 uit el­ke 1 000 swan­ger­skap­pe in A­fri­ka ge­a­bor­teer.

Kluge was by die voor­be­hoe­dingsin­plan­ting Im­pla­non NXT be­trok­ke. Dit is in 2014 amp­te­lik by o­pen­ba­re ge­sond­heids­org­ge­rie­we be­skik­baar ge­stel.

“Eers was die vraag groot, maar dit het nou af­ge­neem, dalk om­dat vroue nie daar­van weet nie. Dit is die doel­tref­fend­ste voor­be­hoed­mid­del wat be­skik­baar is,” sê Kluge.

Die mis­luk­kings­koers is 0,05% vir kor­rek­te ge­bruik, wat be­te­ken net een uit el­ke 2 000 ge­brui­kers sal in die eer­ste jaar van ge­bruik swan­ger raak.

Vrou­e­ste­ri­li­se­ring het ’n mis­luk­kings­koers van 0,5% en man­li­ke ste­ri­li­se­ring ’n koers van 0,15%.

In­tra-u­te­rie­ne toe­stel­le (IUT’s) is ook doel­tref­fend en het ’n mis­luk­kings­koers van 0,8%.

Die Mi­re­na het ’n mis­luk­kings­koers van net 0,2%.

Die voor­be­hoe­dings­in­spui­ting se mis­luk­kings­koers is 6% en dié van ’n kon­doom 18%.

Im­pla­non NXT is ’n sta­fie van so­wat 4 cm lank en 2 mm breed wat die sin­te­tie­se hor­moon pro­ges­to­geen be­vat. Dit word net on­der die vel in die arm van die nie­do­mi­nan­te hand in­ge­plant.

Die hor­moon word dan sta­dig vry­ge­stel. Dit on­der­druk o­vu­la­sie en die vrou kan vir drie jaar daar­van ver­geet.

Kluge sê dit is 100% om­keer­baar. “So­dra die in­plan­ting ver­wy­der is, ver­dwyn die hor­mo­ne bin­ne en­ke­le dae uit die lig­gaam en vroue word feit­lik on­mid­del­lik weer vrug­baar.”

Om­dat dit ’n slegs-pro­ges­te­roon-me­to­de is en die ei­er­stok­ke laat “slaap”, kan dit ook pyn­li­ke maand­ston­des met tot 70% ver­min­der. Daar­by is dit kos­te­doel­tref­fend. Al kan die aan­vank­li­ke kos­te ho­ër as dié van som­mi­ge an­der voor­be­hoe­ding wees, is daar ’n reu­se­be­spa­ring ten op­sig­te van o­pen­ba­re ge­sond­heid­sorg ver­ge­le­ke met die kos­te van ’n on­be­plan­de swan­ger­skap.

Soos in die ge­val van e­ni­ge hor­mo­na­le me­to­de kan vroue hor­mo­na­le ne­we-ef­fek­te er­vaar, maar dit is min­der ver­ge­le­ke met dié van voor­be­hoe­din­gin­spui­tings van­weë die re­la­tief k­lein hoe­veel­heid hor­mo­ne wat af­ge­skei word.

Die word nie met ge­wigs­toe­na­me ver­bind nie.

Fo­to: IM­PLA­NON NXT

Im­pla­non NXT is in Sui­d­A­fri­ka by staats­ge­sond­heids­in­stel­lings be­skik­baar en is tans die doel­tref­fend­ste voor­be­hoed­mid­del ter wê­reld. Die sta­fie van 4 cm lank en 2 mm breed word met ’n toe­stel on­der die nie­do­mi­nan­te arm in­ge­plant. Dit be­vat ’n sin­te­tie­se hor­moon, pro­ges­to­geen, en kan vir drie jaar ge­bruik word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.