Al­le par­tye keur Tshwa­ne se be­gro­ting vir boek­jaar goed

Beeld - - Nuus - Seug­net van Zyl

Vir die eer­ste keer se­dert die jaar 2000 het al die po­li­tie­ke par­tye wat in die Tshwa­ne-me­tro­raad ver­teen­woor­dig word ten guns­te van die stad se be­gro­ting ge­stem.

Sol­ly M­si­man­ga, uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, se eer­ste be­gro­ting is gis­ter een­pa­rig op ’n spe­si­a­le raads­ver­ga­de­ring goed­ge­keur.

Sam­ke­lo M­go­bo­zi, woord­voer- der van die bur­ge­mees­ter, sê hul­le is ver­heug dat die me­tro­raad ’n be­gro­ting vir die eer­ste keer in 17 jaar “on­be­stre­de goed­keur”.

M­si­man­ga het ver­le­de Don­der­dag sy eer­ste be­gro­tings­re­de ge­le­wer se­dert die DA in Au­gus­tus ver­le­de jaar die meer­der­heids­par­ty in dié me­tro ge­word het.

In teen­stel­ling met an­der Tshwa­ne-raads­ver­ga­de­rings het die be­gro­tings­ver­ga­de­ring or­de­lik ver­loop. “Dit is die eer­ste keer dat ons ’n ver­ga­de­ring nog die­self­de og­gend af­han­del waar­op dit be­gin,” het M­si­man­ga la­ter met ’n glim­lag ge­sê.

Al het die par­tye gis­ter aan­vank­lik oor die be­gro­ting ge­de­bat­teer, het hul­le steeds ten guns­te daar­van ge­stem.

M­si­man­ga be­stem­pel die on­ge­ken­de steun van sy be­gro­ting as “’n oor­win­ning vir die in­wo­ners van Tshwa­ne”.

“Ons kan nou uit­ein­de­lik be­gin om waar­de-vir-geld-pro­jek­te te be­gin wat ons men­se sal be­voor­deel en die stad se e­ko­no­mie ’n hup­stoot sal gee.”

El­ma­ri Lin­de, DA-raads­lid, sê po­li­tie­ke par­tye het geen an­der keu­se ge­had as om die 2017-’18- be­gro­ting te steun nie.

“Hier­die be­gro­ting is nou­keu­rig op­ge­stel en vol­le­dig ge­fi­nan­sier om die DA se man­daat vir e­ko­no­mie­se groei, in­stand­hou­ding en die op­hef­fing van ag­ter­ge­ble­we ge­meen­skap­pe te be­vor­der.

“Deur die be­gro­ting in wer­king te stel, sal ver­se­ker word dat die stad se e­ko­no­mie­se en maat­skap­li­ke groei on­ge­ken­de hoog­tes be­reik.”

Die to­ta­le be­dryfs­be­gro­ting vir die 2017-’18-boek­jaar be­loop so­wat R30 mil­jard (die­self­de as ver­le­de jaar) en die ka­pi­taal­be­gro­ting R3,9 mil­jard, waar­van R2,5 mil­jard van die na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le re­ge­rings kom vir spe­si­fie­ke pro­jek­te.

Die Tshwa­ne-me­tro hoop om ’n in­kom­ste van R30,3 mil­jard te ge­ne­reer.

Die goeie nuus vir die in­wo­ners van P­re­to­ria en om­ge­wing is dat hul ge­mid­del­de mu­ni­si­pa­le re­ke­ning met net so­wat 2% sal styg. Hul­le sal 1,8% meer vir e­lek­tri­si­teit be­taal, 10,2% meer vir wa­ter en 7,5% meer vir vul­lis­ver­wy­de­ring.

Daar is ook goeie nuus oor ei­en­doms­be­las­ting.

In­wo­ners wat by­voor­beeld tot nou toe so­wat R394 per maand vir ei­en­doms­be­las­ting op­ge­dok het, sal voort­aan R346 be­taal.

M­si­man­ga het dit gis­ter weer be­na­druk dat dit die laag­ste ver­ho­gings tot nog toe vir Tshwa­ne is en die laag­ste in die land.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.