AA ver­wel­kom nu­we ver­keers­plan

Beeld - - Nuus -

Die plan­ne wat on­langs aan­ge­kon­dig is om ver­keers­wets­toe­pas­sing tot ’n nood­saak­li­ke diens te ver­klaar en wat ge­volg­lik 24 uur per dag moet ge­skied, is deur die Au­to­mo­biel As­so­si­a­sie (AA) ver­wel­kom.

Die Pad­ver­keers­be­stuurs­kor­po­ra­sie (RTMC) het die plan­ne aan­ge­kon­dig toe die or­ga­ni­sa­sie sy jaar­lik­se pres­ta­sie­plan ver­le­de week aan die par­le­ment voor­ge­lê het.

Joe Mas­wan­ga­nyi, mi­nis­ter van ver­voer, het ook eer­gis­ter daar­na ver­wys toe hy sy be­gro­tings­toe­spraak vir die ver­voer­de­par­te­ment ge­le­wer het.

Die AA sê al­le mo­to­ris­te behoort die 24 uur-diens­roos­ter vir ver­keers­be­amp­tes wat daar­deur moont­lik ge­maak word, te ver­wel­kom.

Die plan sluit ’n twee­le­di­ge be­na­de­ring in – om die aan­tal wets­toe­pas­sers op o­pen­ba­re paaie te ver­meer­der en om ver­keers­wets­toe­pas­sing tot ’n nood­saak­li­ke diens te ver­klaar. Dit sal die de­par­te­ment in staat stel om te ver­se­ker dat daar 24 uur per dag, el­ke dag van die jaar, ver­keers­be­amp­tes be­skik­baar is.

“Dit is ’n po­si­tie­we stap en is be­moe­di­gend in die lig van die land se hoë ge­tal pad­sterf­tes. Vol­gens die RTMC se sta­tis­tie­ke ge­beur so­wat 55% van bot­sings tus­sen 18:00 en 06:00 wan­neer daar ge­woon­lik ’n be­perk­te aan­tal wets­toe­pas­sers op die paaie be­skik­baar is. Om ver­keers­be­amp­tes in dié tye aan diens te hê, kan tot po­si­tie­we re­sul­ta­te lei en ons ver­wel­kom dit as ’n eer­ste stap om die slag­ting op ons paaie te pak,” sê die AA in sy ver­kla­ring.

Die AA sê be­ne­wens meer be­amp­tes aan diens en die ver­leng­de werk­u­re, is dit ook be­lang­rik dat die de­par­te­ment mo­to­ris­te op­voed oor die nood­saak- lik­heid van wets­ge­hoor­saam­heid. “As die pu­bliek nie be­sef wat­ter ge­vol­ge daar is as hul­le die ver­keers­wet­te oor­tree nie, sal die nei­ging ten op­sig­te van die min­ag­ting van dié wet­te voort­duur,” lui die ver­kla­ring.

Die AA ver­wel­kom dit ook dat die mi­nis­ter aan­ge­dui het dat sy de­par­te­ment hom gaan toe­spits op die in­stand­hou­ding van pro­vin­si­a­le en na­si­o­na­le pad­net­wer­ke en die ver­be­te­ring van o­pen­ba­re ver­voer vir pen­de­laars wat van spoor- en pad­ver­voer ge­bruik maak.

“Dit is ver­al wel­ko­me nuus in ag ge­no­me die plan­ne om o­pen­ba­re ver­voer ge­deel­te­lik te sub­si­di­eer. Om o­pen­ba­re ver­voer meer ge­re­de­lik be­skik­baar te stel, is ook re­le­vant in ’n land waar o­pen­ba­re ver­voer toe­ne­mend ge­bruik kan word weens die sty­gen­de kos­te ver­bon­de aan per­soon­li­ke voer­tui­g­ei­e­naar­skap,” sê die AA.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.