On­der­rig in huis­taal nood­saak­lik, sê Taal­raad

Beeld - - Nuus - – El­sje du Toit

Suid-A­fri­ka se jeug word be­na­deel deur die on­der­wys­stel­sel, wat nie op al­le vlak­ke vir leer in die in­heem­se ta­le voor­sie­ning maak nie.

“Huis­taal is die be­lang­rik­ste fak­tor in ’n leer­ling se pres­ta­sie op skool,” sê Sin­ki Mlam­bo, di­rek­teur van die A­fri­kaan­se Taal­raad (ATR).

Haar stand­punt oor huis­taal en skool­pres­ta­sie word deur die We­ten­skap­li­ke en Ny­wer­heids­na­vor­sings­raad (WNNR) se on­lang­se stu­die daar­oor be­ves­tig, “ver­al in vak­ke soos wis­kun­de en we­ten­skap”.

Ria O­li­vier, ATR-pro­gram­be­stuur­der, sê die per­sep­sie dat Suid-A­fri­ka se in­heem­se ta­le nie ge­bruik kan word om kom­plek­se aan­ge­leent­he­de te ver­dui­de­lik nie, is op ’n ko­lo­ni­a­le mi­te ge­grond.

“Leer­lin­ge kan En­gels en vak­ke soos wis­kun­de baie be­ter in hul moe­der­taal be­mees­ter,” sê sy.

“Hul­le het on­der­rig van goeie ge­hal­te no­dig in die taal wat hul­le die bes­te ver­staan.”

Dus sal on­der­wy­sers moet leer hoe om klas­se met kin­ders van ver­skil­len­de taal­ag­ter­gron­de te han­teer.

“Die taal­ag­ter­grond­ver­skil is al­ge­meen in baie sko­le.”

Dr. Con­rad S­teen­kamp, uit­voe­ren­de hoof van die ATR, sê taal kan ge­bruik word om kin­ders te ont­wik­kel en die e­ko­no­mie te trans­for­meer. “Dit is nie ’n uit­ga­we nie, maar ’n hulp­bron. Dit is nie ’n pro­bleem nie, maar ’n op­los­sing. Ons sal ons den­ke oor taal en op­voe­ding drin­gend moet ver­an­der.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.