Moe­nie die kri­sis oor wa­ter in SA on­der­skat nie

Beeld - - Kommentaar -

Die knel­len­de droog­te wat die sen­tra­le bin­ne­land ver­le­de jaar ge­teis­ter het, as­ook die Wes-Kaap en Nel­son Man­de­la­baai wat nou tot droog­teramp­ge­bie­de ver­klaar is, moet die be­lang van twee sa­ke op­nuut tuis­bring.

Eer­stens: Juis om­dat re­ën­val re­la­tief on­voor­spel­baar is, is dit elk­een se plig om spaar­saam met wa­ter te werk. Dit geld nie net in ’n droog­te wan­neer wa­ter­be­per­kings van krag is nie – dit moet deel van ons leef­wy­se word.

Twee­dens: Aan o­wer­heids­kant is ge­beur­lik­heid­sen an­der be­plan­ning om die­self­de re­de ui­ters be­lang­rik.

’n Groot pri­o­ri­teit in dié be­plan­ning moet die land se kwy­nen­de wa­ter­in­fra­struk­tuur wees.

On­der­bre­kings in die voor­sie­ning van wa­ter duik met toe­ne­men­de re­ël­maat op en is ’n aan­dui­ding van die ge­brek­ki­ge ka­pa­si­teit en be­stuurs­vaar­dig­heid wat op plaas­li­ke re­ge­rings­vlak heers.

Ook op na­si­o­na­le re­ge­rings­vlak heers ’n erns­ti­ge ge­brek aan deur­dag­te lang­ter­myn-in­stand­hou­ding van in­fra­struk­tuur wat ver­oor­saak dat e­nor­me hoe­veel­he­de kos­ba­re wa­ter ver­lo­re gaan.

Die E­s­kom-kri­sis was juis ’n goeie voor­beeld van waar ken­ners ook ja­re voor die kri­sis ge­waar­sku het dat voor­sie­nings­ka­pa­si­teit en in­fra­struk­tuur uit­ge­brei moet word. Met wa­ter stuur ons nou op die­self­de ver­knor­sing af.

Die si­tu­a­sie word ver­der ge­kom­pli­seer deur die feit dat die land se ri­oolin­fra­struk­tuur vin­nig ag­ter­uit­gaan. Dit, te­sa­me met be­vol­kings­groei, be­te­ken dat die af­vloei van on­be­han­del­de of swak be­han­del­de ri­ool­af­val na ri­vie­re en dam­me stel­sel­ma­tig toe­neem. In ’n droog­te is die vo­lu­me wa­ter in ri­vie­re en dam­me veel la­er, wat be­te­ken die kon­sen­tra­sie bak­te­rieë van ri­ool­wa­ter (en che­mie­se stow­we uit ny­wer­heids­wa­ter) is veel ho­ër.

Dít hou nie net die ri­si­ko van erns­ti­ge siek­tes in nie, maar het ook ’n im­pak op die land­bou om­dat die ge­hal­te van be­sproei­ings­wa­ter ver­sleg.

Feit is: Die tyd dat ons in Suid-A­fri­ka kan op­tree as­of ons ’n wa­ter­ryk land is, is ver­by.

Nog­maals: Dit moet deel word van elk­een se in­ge­steld­heid dat daar nie ’n drup­pel te mors is nie, ter­wyl die o­wer­he­de op al­le re­ge­rings­vlak­ke drin­gend hul in­fra­struk­tuur­be­plan­ning moet her­sien.

On­der­skat dié kri­sis op eie ri­si­ko.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.