Klein­han­de­laars val oor re­sul­ta­te

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die ge­no­teer­de klein­han­de­laars se aan­deel­prys het gis­ter skerp ge­val na­dat Mas­smart, wat Ga­me en Ma­kro be­sit, te­leur­stel­len­de ver­koop­sy­fers be­kend ge­maak het en E­d­con re­sul­ta­te uit­ge­reik het wat toon sy wins het skerp ge­daal.

Mas­smart se aan­deel­prys het in ’n sta­di­um met am­per 8% tot R109,71 ge­daal na­dat Guy Ha­y­ward, uit­voe­ren­de hoof, op die klein­han­del­groep se jaar­ver­ga­de­ring te­rug­voe­ring ge­gee het oor die verkope se­dert be­gin van­jaar.

Ha­y­ward het spe­si­fiek na die “ne­ga­tie­we e­ko­no­mie­se im­pak van po­li­tie­ke ge­beu­re” ver­wys.

E­d­con is nie ge­no­teer nie, maar om­dat dié win­kel­groep, wat Ed­gars en Jet be­sit, so reus­ag­tig is, be­ïn­vloed al­les wat hy doen die an­der klein­han­de­laars. E­d­con se re­sul­ta­te vir die boek­jaar tot ein­de Maart het ’n 45%-da­ling in sy wins van 45% ge­toon na­dat sy verkope baie ge­daal het en hy die af­ge­lo­pe jaar groot uit­ver­ko­pings moes hou om van sy voor­raad ont­slae te raak.

The Foschi­ni Group (TFG) se aan­deel­prys het in ’n sta­di­um met meer as 5% tot R133,29 ge­daal.

Ook dié maat­skap­py het na die im­pak van die on­se­ke­re po­li­tie­ke om­ge­wing in sy voor­uit­sig ver­wys toe sy re­sul­ta­te vir die boek­jaar tot ein­de Maart gis­ter­og­gend uit­ge­reik is.

TFG het ook aan­ge­kon­dig dat ’n groot klein­han­de­laar in Aus­tra­lië teen R3 mil­jard be­kom word.

An­tho­ny T­hun­s­tröm, fi­nan­si­ë­le hoof van TFG, meen nie die da­ling in sy aan­deel­prys hou met die re­sul­ta­te of die ver­kry­ging ver­band nie.

Hy sê dit is Mas­smart se op­mer­kings oor die im­pak wat die po­li­tiek op die e­ko­no­mie het en die val in E­d­con se wins wat be­leg­gers die skrik op die lyf ge­jaag het.

TFG se re­sul­ta­te het die im­pak ge­toon van die reu­se-uit­ver­ko­pings wat E­d­con die af­ge­lo­pe jaar in sy Bo­ard­mans- en Red S­qua­re-winkels ge­had het.

Dit het ook die im­pak ge­toon van die suk­ke­len­de S­tut­ta­fords, wat in sa­ke­red­ding is en van sy groot­ste winkels be­gin sluit het.

A­dri­an Cloe­te, por­te­feul­je­be­stuur­der van PSG We­alth, sê be­leg­gers het waar­skyn­lik ’n vin­ni­ger her­stel in die e­ko­no­mie en vir klein­han­de­laars ver­wag as wat nou ge­blyk het.

Boon­op het die Re­ser­we­bank ook sy voor­uit­sig­te oor die groei in die BBP af­waarts aan­ge­pas.

Cloe­te sê om­dat die droog­te ge­breek is en die in­fla­sie­sy­fers ver­be­ter het, het be­leg­gers waar­skyn­lik ver­wag dat dit be­ter gaan met die ver­brui­kers.

Teen die prys­ver­dien­ste­ver­hou­dings waar­teen klein­han­de­laars ver­han­del, lyk dit of be­leg­gers ge­dink het hul wins gaan ster­ker groei as wat nou blyk, sê hy. Dit blyk nou uit die re­sul­ta­te dat die her­stel lan­ger gaan duur as wat ver­wag is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.