Ren­te­koers: 20 Ju­lie dalk die draai­punt

Beeld - - Sake - Han­lie S­tad­ler

Tal­le van die on­se­ker­he­de wat die Re­ser­we­bank gis­ter vei­lig laat speel het met die ren­te­koers gaan teen die vol­gen­de ver­ga­de­ring van die mo­ne­tê­re­be­leids­ko­mi­tee (MBK) uit die weg ge­ruim wees.

Le­setja K­ga­ny­a­go, pre­si­dent van die Re­ser­we­bank, het in P­re­to­ria die re­po­koers on­ver­an­derd op 7% ge­laat (ban­ke se pri­ma ren­te­koers bly dus 10,5%) in die lig van ver­skeie ri­si­ko’s op die ho­ri­son wat die rand kan laat ver­swak en dus in­fla­sie weer op­druk.

Teen 20 Ju­lie, wan­neer die vol­gen­de ren­te­koers­be­sluit aan­ge­kon­dig word, sal die sen­tra­le bank weet of Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce staat­skuld af­ge­gra­deer het én hoe die rand daar­op ge­re­a­geer het. Moody’s moet vol­gens sy ka­len­der vir soe­we­rei­ne gra­de- rings sy be­sluit voor of op 2 Ju­lie neem.

Oor twee maan­de sal die ANC se be­leids­kon­fe­ren­sie, wat van 30 Ju­nie tot 5 Ju­lie by Nas­rec in Jo­han­nes­burg ge­hou word, ag­ter die rug wees en van die po­li­tie­ke on­se­ker­heid daar­oor dus ook.

Die Fe­de­ra­le Re­ser­we­raad se o­pe­mark­ko­mi­tee, die A­me­ri­kaan­se amps­ge­noot van die MBK, sal reeds ver­ga­der het – op 13 en 14 Ju­nie – wat be­te­ken die im­pak van die ver­wag­te sty­ging in A­me­ri­kaan­se ren­te­koer­se sal ver­re­ken wees. (Nog ’n ver­ga­de­ring, op 25 en 26 Ju­lie, sal om die draai wees.)

Die Re­ser­we­bank sal ook weet met hoe­veel mu­ni­si­pa­le krag­ta­rie­we ver­hoog word, aan­ge­sien dit op 1 Ju­lie van krag word. Dié ta­rie­we speel ’n groot rol in plaas­li­ke in­fla­sie.

Dit was gis­ter uit K­ga­ny­a­go se op­mer­kings oog­lo­pend dat die bank eint­lik op­ti­mis­ties is oor in­fla­sie. Die in­fla­sie­ver­wag­ting vir van­jaar is vir die der­de keer ver­laag, tot ge­mid­deld 5,7%.

Dat een van die ses le­de van die MBK re­ken die ren­te­koers moes met 0,25 van ’n per­sen­ta­sie­punt ver­laag word, be­gin daar­op dui dat die Re­ser­we­bank dit vin­nig sal doen as ri­si­ko­fak­to­re uit­ge­ska­kel word.

Prof. Ray­mond Par­sons, ’n e­ko­noom aan die Noord­wesU­ni­ver­si­teit, sê ’n la­er ren­te­koers sou dalk nou “ge­reg­ver­dig” ge­wees het in ag ge­no­me dat in­fla­sie aan die daal is en die e­ko­no­mie so traag groei.

“On­lang­se po­li­tie­ke ont­wik­ke­lin­ge maak dit on­af­wend­baar dat so ’n be­sluit nou uit­ge­stel moes word. Dis op­merk­lik dat die MBK se nar­ra­tief deur­spek was met ver­wy­sings na po­li­tie­ke on­se­ker­heid en die im­pak daar­van op Sui­d­A­fri­ka se e­ko­no­mie­se voor­uit­sig.”

Ja­c­ques Cel­liers, uit­voe­ren­de hoof van FNB, sê die moont­lik­heid van ren­te­koers­ver­la­gings is nou “merk­baar be­ter”.

San­dra Gor­don, se­ni­or na­vor­ser van Pam Gol­ding Pro­per­ties, sê hoe lan­ger die rand sterk bly, hoe be­ter is die voor­uit­sig vir in­fla­sie en, uit­ein­de­lik, die voor­uit­sig vir la­er ren­te­koer­se la­ter van­jaar.

Dr. Andrew Gol­ding, uit­voe­ren­de hoof van Pam Gol­ding Pro­per­ties, sê ’n ver­la­ging sou “’n brood­no­di­ge hup­stoot vir ver­brui­kers­ver­troue” ge­wees het.

K­ga­ny­a­go het her­haal­de­lik na swak ver­brui­kers- en sa­ke­ver­troue ver­wys, in­slui­tend na hoe swak in­ves­te­ring in ka­pi­taal­ba­tes is. “Dit be­klem­toon weer waarom die ver­ster­king van be­leg­gers­ver­troue nood­saak­lik bly vir Suid-A­fri­ka se toe­koms­ti­ge e­ko­no­mie­se pres­ta­sie,” sê Par­sons.

Die Re­ser­we­bank het sy ver­wag­ting vir e­ko­no­mie­se groei vir van­jaar tot 1% ver­laag na­dat hy dit in Maart “on­ver­klaar­baar” tot 1,2% ver­hoog het.

Die Re­ser­we­bank se be­sluit om die ren­te­koers nie te veel te ver­hoog nie moet nog in ver­de­re ver­kla­rings uit­ge­klaar word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.