Verkope neem af

Beeld - - Sake -

Die win­kel groep Ed­gars, deel van die E­d­con­groep, se verkope het in die boek­jaar tot ein­de Maart met 6,7% tot R10,8 mil­jard ge­daal.

In ge­heel het die groep se verkope, wat Jet, Bo­ard­mans en CNA in­sluit, ook met 6,7% tot R25,3 mil­jard ge­daal.

Ber­nie Brook­es, uit­voe­ren­de hoof, sê die winkels het ag­gres­sie­we uit­ver­ko­pings ge­hou om van ou voor­raad ont­slae te raak.

Die groep se bru­to wins het met 12% tot R9,2 mil­jard ge­daal. Sy wins voor be­las­ting en die ren­te op sy skuld het met 45% ge­daal.

Die groep het die laas­te paar jaar ge­suk­kel om­dat hy ’n reu­se­skuld­las ge­had het. Sy skuld is in die jaar ge­her­struk­tu­reer toe sy kre­di­teu­re die maat­skap­py oor­ge­neem het. Die groep se bru­to skuld het daar­na van R27 mil­jard tot R6,2 mil­jard ge­daal.

Die groep se verkope is ook on­der druk om­dat ’n groot deel daar­van op kre­diet plaas­vind.

Re­gu­la­sies wat in 2015 in wer­king ge­tree het en ver­eis dat se­ke­re in­lig­ting eers van ver­brui­kers ge­kry moet word voor­dat kre­diet toe­ge­staan word, het sy verkope ook ge­knou. Verkope op kre­diet het sker­per teen 13% ge­daal.

E­d­con het weer be­gin om self kre­diet toe te staan. Dié ver­brui­kers­boek het van No­vem­ber af met 150% tot R800 mil­joen ge­styg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.