Tier is by­na te­rug in Ti­ger Brands se tenk

Beeld - - Sake Nuus - Vi­da Booy­sen

Die voed­sel­reus Ti­ger Brands se plan­ne om nu­we le­we in sy plaas­li­ke sa­ke te blaas, be­gin vrug­te af­werp. In die ses maan­de tot ein­de Maart het sy we­sens­ver­dien­ste per aan­deel met 7% tot R10,36 ver­be­ter.

Die groep, met han­dels­na­me soos Al­ba­ny, Tas­tic, Jungle Oats, Koo, Black Cat en All Gold, skryf dié ver­be­te­ring toe aan “’n sterk by­drae deur bin­ne­land­se be­dry­wig­he­de tot die in­kom­ste­ba­sis.”

Die om­set in sy bin­ne­land­se be­dry­wig­he­de het met 8% tot R14,3 mil­jard ge­groei, en Ti­ger Brands meen die da­ling in sy bin­ne­land­se vo­lu­mes van 4% is te wy­te aan die in­slui­ting van die Paas­tyd in die ver­ge­ly­ken­de tyd­perk.

Dié ver­vaar­di­ger van voed­sel en ver­brui­kers­goe­de­re se al­ge­he­le vo­lu­mes het met 3% ge­daal, en hy skryf sy om­set­groei deels toe aan prys­ver­ho­ging.

Die groep se be­dryfs­wins van R2,2 mil­joen was by­na 10% ho­ër as in die vo­ri­ge oor­een­stem­men­de tyd­perk.

Ti­ger Brands se in­ter­na­si­o­na­le af­de­ling, wat uit­voer in­sluit, het eg­ter klip­pe ge­kou in ’n moei­li­ke mark. Hoe­wel die om­set on­ver­an­derd op R2,1 mil­jard is, het die be­dryfs­in­kom­ste met 25% tot R194 mil­joen af­ge­neem.

Die maat­skap­py het ’n di­vi­dend van R3,78 per aan­deel ver­klaar. Dit is 4% la­er as in die vo­ri­ge oor­een­stem­men­de tyd­perk.

La­wren­ce Ma­cDou­gall, uit­voe­ren­de hoof van die ver­vaar­di­ging van voed­sel en ver­brui­kers­goe­de­re, sê die maat­skap­py doen in ’n ui­ters me­de­din­gen­de be­dryf sa­ke en dit verg die vol­le toe­wy­ding van sy span om die mark­aan­deel te ver­hoog.

“Die maat­skap­py het in 2016 ’n stra­te­gie­se oor­sig on­der­neem wat daar­toe ge­lei het dat ’n nu­we be­dryf­s­mo­del om groei­doel­wit­te te dryf in die nu­we boek­jaar sal in­tree.

“Die on­mid­del­li­ke pri­o­ri­teit is om ons bin­ne­land­se be­dry­wig­he­de te laat her­leef, maar A­fri­ka en an­der ont­lui­ken­de markte bly be­lang­rik vir ons groei­stra­te­gie.”

Ti­ger Brands se aan­deel­prys het op R392 ge­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.