‘Reeks nu­we no­te­rings’ op pad na nu­we beurs ZAR X

Beeld - - Sake Nuus - El­vi­ra Wood

Die ZAR X, wat in Fe­bru­a­rie be­gin han­del dryf het na­dat Sen­wes en Sen­wes­bel ge­no­teer het, sê daar gaan bin­ne­kort “’n reeks nu­we no­te­rings” op dié beurs wees. Die ZAR X was die eer­ste nu­we beurs wat in Suid-A­fri­ka met be­dry­wig­he­de be­gin het na­dat die JSE de­ka­des die e­nig­ste aan­de­le­beurs in die land was.

Die beurs sê die nu­we maat­skap­pye wat gaan no­teer, het mark­waar­des van tus­sen R300 mil­joen en R5 mil­jard en is in die land­bou-, fi­nan­si­ë­le­diens­te-, ge­sond­heid- en be­leg­ging­sek­tor be­dry­wig.

“Ons nu­we no­te­rings bied nu­we be­leg­gings­ge­leent­he­de vir die Sui­d­A­fri­kaan­se mark,” sê Ge­off Cook, me­de­stig­ter van die ZAR X. “Dit bied ver­dien­ste­po­ten­si­aal aan ma­ke­laars wat nie voor­heen be­staan het nie.”

Die ZAR X sê dit is ook hoe­kom hy vier nu­we ma- ke­laars het wat hom nou ver­teen­woor­dig. Hy ver­wag dat nog vyf hul­le bin­ne die vol­gen­de paar we­ke by hom sal aan­sluit.

Vol­gens Cook snoei die ZAR X ma­ke­laars se ka­pi­taal- en be­dryfs­kos­te.

E­tien­ne Nel, uit­voe­ren­de hoof van die ZAR X, sê deur dié beurs se ge­vor­der­de teg­no­lo­gie is dit die e­nig­ste aan­de­le­beurs in A­fri­ka wat “on­mid­del­li­ke” ver­ef­fe­ning – nog op die­self­de dag – bied, wat be­te­ken geld en aan­de­le is da­de­lik ná die tran­sak­sie be- skik­baar. Dit ver­min­der die ver­han­de­lings­ri­si­ko’s vir die ko­per en ver­ko­per en behoort vol­gens hom ook heel­wat maat­skap­pye en be­leg­gers wat dalk nie voor­heen ’n no­te­ring oor­weeg het nie, te lok.

Die ZAR X gaan nie ho­ë­fre­kwen­sie­ver­han­de­ling (spe­ku­la­sie), af­ge­lei­de in­stru­men­te of naak­te kort­ver­ko­pe toe­laat nie. Kort­ver­ko­pe, wat wet­tig is, is as jy aan­de­le ver­koop wat jy by die ei­e­naar “ge­leen” het. Naak­te kort­ver­ko­pe is as jy aan­de­le ver­koop wat jy nie self be­sit óf leen nie – jy kan dit dus nie le­wer nie. Al bo­ge­noem­de be­ïn­vloed die aan­deel­pry­se.

Suid-A­fri­ka het nog twee aan­de­le­beur­se, die 4 A­fri­ca Ex­chan­ge (4AX) en die A2X. Ter­wyl die 4AX be­plan om ook nu­we markte te ont­wik­kel met nu­we no­te­rings be­plan die A2X om op se­kon­dê­re no­te­rings te fo­kus.

Die Raad op Fi­nan­si­ë­le Diens­te het eg­ter al li­sen­sies aan al­bei toe­ge­staan.

E­tien­ne Nel, uit­voe­ren­de hoof van die ZAR X.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.