Geen kat in dié sak

Beeld - - Veilings -

Die­ge­ne wat in luuk­se hand­sak­ke met be­ken­de han­dels­na­me be­lê, koop be­slis geen kat in die sak nie.

Die waar­de van luuk­se hand­sak­ke het die af­ge­lo­pe paar jaar die hoog­te in­ge­skiet en ver­al kro­ko­dil­leer­sak­ke van Her­mès is van­dag van die mees ver­sa­mel­ba­re al­ter­na­tie­we be­leg­gings­ka­te­go­rieë op vei­lings, sê Bar­ne­bys, die groot­ste vei­ling­soek­en­jin ter wê­reld.

Die wê­reld­re­kord vir die hoog­ste prys wat ’n sak nóg op ’n vei­ling ge­haal het, word ge­hou deur ’n Her­mès Bir­kin-sak van kro­ko­dil­leer en met goud en di­a­man­te ver­sier, wat deur Je­an Paul Gaul­tier ont­werp is. Dié sak, die Hi­ma­la­ya Nil­to­cus Cro­co­di­le Di­a­mond, is in Ju­nie 2016 vir ’n as­tro­no­mie­se £208 250 op ’n vei­ling deur Chris­tie’s ver­koop.

Hul­le is ook skaar­ser as kro­ko­dil­tan­de om­dat daar slegs twee van die sak­ke per jaar ver­vaar­dig word.

Vol­gens Bar­ne­bys is die sak­ke sta­tus­sim­bo­le vir mo­de­be­wus­te vroue en word pry­se nie ge­raak deur ’n af­swaai in die e­ko­no­mie nie.

Sak­ke met be­ken­de han­dels­na­me, on­der meer C­ha­nel, Chris­ti­an Di­or, Lou­is Vuit­ton, Mul­ber­ry, Pra­da en Fen­di, word ook op­ge­raap en haal pry­se van £900 tot meer as £200 000.

Die Jus­tCol­lecting-skaars­hand­sak-in­deks, wat be­leg­gings­graad-hand­sak­ke se ver­to­ning meet, het tus­sen 2004 en 2016 met ’n raps min­der as 8% per jaar toe­ge­neem. Die hand­sak met die uit­skiet­ver­to­ning in die 12 jaar, is die C­ha­nel Me­di­um Clas­sic Flap-sak, waar­van die waar­de met meer as 230% ge­klim het.

Vei­lings­hui­se het vin­nig op die luuk­se hand­sakwa ge­klim en Chris­tie’s en Sot­he­by’s hou jaar­lik­se hand­sak­ver­ko­pings te­sa­me met die vei­lings van an­der luuk­se goe­de­re.

Die waar­de van die sak­ke is ge­kop­pel aan hul be­perk­te be­skik­baar­heid, die ge­hal­te van die ma­te­ri­aal, die e­le­gan­te ont­werp, die toe­stand waar­in hul­le is en soms ook wie dit van­te­vo­re be­sit het, sê Bar­ne­bys. Kun­di­ges raai aan dat hul­le soos e­ni­ge an­der skaars be­leg­ging han­teer word en te al­le tye in ’n kluis ge­bê­re word.

Soos an­der be­leg­gings kan die waar­de styg en daal en kan daar ook ’n tyd kom wan­neer die mark vir luuk­se hand­sak­ke af­koel, maar vir eers is hul­le ’n vuur­warm be­leg­ging.

Fo­to’s: BAR­NE­BYS

Die Bir­kin­kro­ko­dil­leer­sak met goud en di­a­man­te van Her­mès het in 2016 die hoog­ste prys nóg op ’n vei­ling ge­haal: £208 250.

Die groen Her­mès­sak met ’n af­wer­king in sil­wer, is in 2012 vir £79 250 op ’n vei­ling ver­koop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.