Berg ‘sal voort­gaan on­danks droog­te’

Beeld - - Sport - – S­port­re­dak­sie

Die Ber­g­ri­vier-ka­no­ma­ra­thon sál van­jaar voort­gaan.

An­dré Col­lins, voor­sit­ter van die wed­vaart­ko­mi­tee, sê hoe­wel dié ri­vier se vlak ui­ters laag en die voe­der­dam­me by­kans leeg is weens die knel­len­de droog­te in die Wes-Kaap, is daar geen plan­ne om die wed­vaart af te las nie.

“Ons is daar­toe ver­bind om die wed­vaart van 12 tot 15 Ju­lie te be­slis. Ons sal die wa­ter­si­tu­a­sie fyn dop­hou en die roe­te aan­pas in­dien dit no­dig is,” sê Col­lins.

“Hier­die (sce­na­rio) is nie on­ge­woon nie. Ons moes dik­wels in die ver­le­de die roe­te ver­an­der wan­neer die vlak van die ri­vier in se­ke­re de­le laag was of as daar te veel plan­te­groei was wat roei­werk be­moei­lik het.”

Lang­ter­myn­voor­spel­lings dui daar­op dat die re­ën­val tot aan die ein­de van Ju­nie slegs 20% van die ge­bruik­li­ke sy­fer sal wees. Die po­si­tie­we nuus is dat 80% van die ge­bruik­li­ke re­ën­val in die streek vir Ju­lie en Au­gus­tus voor­spel word.

“Dit sal voor­be­rei­ding vir van­jaar se ma­ra­thon ui­ters moei­lik maak, aan­ge­sien daar de­le van die roe­te gaan wees wat in die op­bou tot die wed­vaart on­be­gaan­baar sal wees.

“As roei­ers weet ons dat ’n ri­vier se vlak oor­nag met swaar re­ën kan ver­an­der. Daar is dus meer as ge­noeg re­de om te glo dat dit sal ge­beur en ons teen die mid­del van Ju­lie steeds ’n skof­wed­vaart kan aan­bied,” sê Col­lins.

Vol­gens hom sal e­ni­ge ver­an­de­rin­ge aan die roe­te poog om nie die to­ta­le af­stand of ka­rak­ter van die wed­vaart te ver­an­der nie.

Die eer­ste skof van die Berg be­gin op 12 Ju­lie in die Paarl en ein­dig op 15 Ju­lie by Veld­drif aan die Wes­kus.

Meer in­lig­ting is be­skik­baar by www.berg.org.za.

Fo­to: SA­REL VAN DER WALT

Hank M­cG­re­gor, die ko­ning van die Berg, en Simon van Gy­sen in 2016 in dié uit­mer­ge­len­de wed­vaart in ak­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.