Straf al­mal be­hal­we seks­wer­ker

Dié op­sie vir wet oor­weeg

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Straf al­le rol­spe­lers wat be­trok­ke is by seks­werk, be­hal­we die seks­wer­ker self. Dít kan ge­beur as ’n voor­stel van die Suid-A­fri­kaan­se Regs her­vor­mings kom­mis­sie, soos ver­vat in ’n ver­slag ge­ti­teld “Re­port on Sexu­al Of­fen­ces: A­dult Pros­ti­tu­ti­on for Pu­blic Con­sul­ta­ti­on”, aan­vaar word.

Adv. Mi­cha­el Ma­su­tha, mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te, het die ver­slag gis­ter in P­re­to­ria uit­ge­reik.

Dit kom vol­gens hom teen die ag­ter­grond van’ n grond­wet hof­uit­spraak oor seks werk. Die hof het dit aan die re­ge­ring oor­ge­laat om ’n an­der be­leids­raam­werk op te stel na­dat hy die wet­te oor pros­ti­tu­sie ge­hand­haaf het.

Al­le as­pek­te van seks­werk is tans on­wet­tig in Suid-A­fri­ka.

Vol­gens Ma­su­tha het die par­le­ment vroe­ër ook sy de­par­te­ment se be­sluit ge­steun om nie nou ’n be­leids­keu­se oor seks­werk te maak nie, as­ook sy voor­stel om eers o­pen­ba­re be­raad­sla­ging oor die ver­slag te hou.

“Die hoof­doel met die ver­slag is om die ge­frag­men­teer­de regs­raam­werk te her­sien wat seks­werk re­gu­leer.

“Die twee­de doel­wit is om die be­hoef­te aan regs­her­vor­ming met be­trek­king tot seks­werk te her­sien en om al­ter­na­tie­we be­leid­sen wet­ge­wen­de re­ak­sies te i­den­ti­fi­seer wat seks­werk kan re­gu­leer, voor­kom of ver­min­der of ’n af­skrik­mid­del kan wees.”

Vol­gens hom het die kom­mis­sie in sy na­vor­sing be­vind seks­werk in Suid-A­fri­ka word hoof­saak­lik aan­ge­dryf deur ’n kom- plek­se wis­sel­wer­king van maat­skap­li­ke en e­ko­no­mie­se fak­to­re, wat ar­moe­de, on­ge­lyk­heid en werk­loos­heid in­sluit.

Die kom­mis­sie kom vol­gens Ma­su­tha tot die ge­volg­trek­king dat die wy­si­ging van die wets­raam­werk ’n ui­ters ge­vaar­li­ke kul­tu­re­le ver­skui­wing kan ver­oor­saak, met die hoë vlak­ke van sek­su­e­le mis­da­de teen vroue wat hul­le selfs kwes­baar­der kan maak as tans.

“Die kom­mis­sie se voor­keur­keu­se is om ’n regs­raam­werk van al­ge­he­le kri­mi­na­li­se­ring te be­hou.

“Dié keu­se gaan ge­paard met ’n ge­leent­heid vir seks­wer­kers om die straf­reg­stel­sel te ont­wyk so­dat hul­le toe­gang tot on­der­steu­nen­de hulp­bron­ne en stel­sels het om seks­werk te ver­laat as hul­le ver­kies om dit te doen.

“Die twee­de keu­se is ten guns­te van die ge­deel­te­li­ke kri­mi­na­li­se­ring van seks­werk. Dié keu­se kri­mi­na­li­seer al­le rol­spe­lers wat by seks­werk be­trok­ke is, be­hal­we die per­soon wat die sek­su­e­le diens ver­skaf,” sê Ma­su­tha.

Vol­gens hom het die kom­mis­sie be­vind dat Suid-A­fri­ka, on­danks toe­ne­men­de o­pen­ba­re en amp­te­li­ke kom­mer oor seks­werk, tans nie ’n dui­de­lik stra­te­gie het om dit te han­teer nie.

Adv. Mi­cha­el Ma­su­tha

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.