‘Cool­ste nerd in A­fri­kaans’ skop vas teen la­er trek

Beeld - - Kommentaar - Beuk­man is re­dak­teur van Beeld.

Dit is Ja­pie Gouws, die pas af­ge­tre­de uit­voe­ren­de hoof van die ATKV, wat I­zel­le Ven­ter, ka­naal­hoof van Via, die “cool­ste nerd in A­fri­kaans” ge­doop het.

Dié stil­le­ri­ge, stem­mi­ge ge­ok­trooi­eer­de re­ken­mees­ter is die af­ge­lo­pe maand of twee be­hoor­lik – waar­skyn­lik tot sy eie on­ge­mak – deur ’n sei­soen van af­skeid in ve­le oor­de.

In sy laas­te week van diens moes hy nog die voor­tou neem op die or­ga­ni­sa­sie se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring in Buf­fels­poort bui­te Rus­ten­burg.

Daar het hy in sy laas­te jaar­ver­slag weer sy per­soon­li­ke, maar ook sy or­ga­ni­sa­sie se, vi­sie be­klem­toon dat “die A­fri­kaan­se taal, kul­tuur, ken­nis en kre­a­ti­wi­teit on­mis­baar deel is van na­sie­bou, ver­soe­ning en ’n suk­ses­vol­le Suid-A­fri­ka”.

Don­der­dag het hy vir die laas­te keer by die ATKV-hoof­kan­toor se hek­ke uit­ge­ry en by Beeld in Me­dia Park kom aan­doen. Dit was vir ’n on­der­houd oor ver­skeie kwes­sies wat op Sa­ter­dag 3 Ju­nie in Beeld ver­skyn.

Son­der om die on­der­houd voor­uit te loop: Wat on­der meer op­ge- kom het, was sy stel­ling in 2015 dat A­fri­kaans­spre­ken­des nie moet la­er trek nie, maar die wa deur die drif moet trek.

“Selfs in moei­li­ke om­stan­dig­he­de help dit nie ons verf ons­self in ’n hoe­kie vas nie. Ons moet vo­ren­toe,” sê hy.

Hy glo ook vas dat die ATKV ’n be­dui­den­de im­pak maak met sy om­vat­ten­de na­si­o­na­le pro­jek­te en die pro­jek­te van sy meer as 300 tak­ke land­wyd.

Te­rug by Buf­fels­poort, waar ek op die eer­ste dag gaan in­loer het, staan ’n mens weer vin­nig reg­ge­help oor die moont­li­ke per­sep­sie dat dit ’n wit or­ga­ni­sa­sie vir ou men­se is wat oor­de be­stuur en de­batskom­pe­ti­sies re­ël.

Die oor­de is wel daar en nog twee word be­plan. Dit het die af­ge­lo­pe boek­jaar in­der­daad R258,7 mil­joen in­ge­bring. En die 51ste re­de­naars­kom­pe­ti­sie is ook aan­ge­bied.

Maar die aan­vul­len­de lys is te lank om hier te noem: La­pa Uit­ge­wers, lees- en skryf­werk­win­kels, die be­mag­ti­ging van on­der­wy­sers, die A­fri­kaan­se O­lim­pi­a­de, die na­si­o­na­le lees­pro­jek, kin­der­boek­toe­ken­nings, die Me­dia- en Woord­veer­tjies, ’n spel­kom­pe­ti­sie, lees­krin­ge, die meer­ta­lig­heids­pro­jek, die #MyTaal­veld­tog, die Vrien­de vir A­fri­kaans, die kam­pus-ser, die tie­ner­to­neel, ATKV-Ap­plous vir ko­re, die ATKV-A­ni­ma­to, ook vir ko­re, die han­de­vat-ont­wik­ke­lings­pro­jek in sko­le, die jeug­be­raad, die ATKV-post­ma­triek­pro­gram, die klas­sie­ke­mu­siek­kom­pe­ti­sies Mu­ziq en Mu­zi­qan­to, die dig­kuns-a­ni­ma­sie­pro­jek, die Riel­dans-kom­pe­ti­sie, die lied­jie­slyp­skool en die be­ken­de ATKV-C­res­cen­do.

En dit al­les be­weeg naat­loos tus­sen wit en bruin en die tal­le jong men­se be­trok­ke. )

Ja­pie Gouws

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.