Die ANC moet in die be­staans­kri­sis wat hy tans be­leef by so­si­aal­de­mo­kra­tie­se par­tye in Eu­ro­pa leer hoe om aan te pas om ’n mo­der­ne po­li­tie­ke par­ty te word, skryf

Doug­las Gib­son.

Beeld - - By -

Pres. Ja­cob Zu­ma kan baie leer deur ver­by van sy tal­le (self­ge­skep­te) pro­ble­me te kyk na die ak­ti­wi­tei­te van po­li­ti­ci in an­der lan­de wat die moei­te werd is om na te streef.

Al­te dik­wels is die voor­beel­de en in­spi­ra­sie wat sy par­ty en re­ge­ring na­streef dié van mis­luk­ken­de of mis­luk­te lan­de, soos Zim­bab­we en Ve­ne­zu­e­la. Die ANC blyk veels te na­by te wees aan lan­de soos Rus­land en Ku­ba, wat nie grond­wet­li­ke de­mo­kra­sieë soos ons s’n het nie.

Hier­mee sê ek nie ons moet nié vriend­skap­li­ke be­trek­kin­ge hand­haaf met lan­de wat be­reid is om e­tie­se sa­ke met ons te doen nie; ons moet vriend­skap­li­ke be­trek­kin­ge kweek met al­le lan­de wie se han­dels­be­lan­ge met ons s’n oor­een­kom.

Maar wan­neer ons de­mo­kra­tie­se voor­beel­de soek om na te volg, be­hoort dit dié van de­mo­kra­tie­se lan­de te wees, want slegs vry men­se kan die re­sul­ta­te op­le­wer wat ons vir ons bur­gers toe­wens.

Die ANC be­leef ’n be­staans­kri­sis, en die ge­vol­ge van sy bin­ne­ge­veg­te en self­in­ge­keerd­heid is dui­de­lik. Kie­sers kan ag­ter­kom hul­le is nie die re­ge­ring se eer­ste pri­o­ri­teit nie en keer hul rug toe­ne­mend op die ANC.

Die DA pluk die vrug­te met be­lei­de wat nie ten doel het om mag in te palm nie, maar om kie­sers te be­mag­tig. As dit oor die vol­gen­de twee jaar aan­hou, is daar ’n werk­li­ke voor­uit­sig vir ’n re­ge­rings­ver­an­de­ring via die stem­bus.

Maar dit sal dalk nie ge­beur nie. Dit is moont­lik dat die ANC ’n dras­ties ver­min­der­de meer­der­heid sal be­haal, maar steeds in staat sal wees om danksy die steun van die lan­de­li­ke stem te re­geer.

Dit is ook moont­lik dat die ANC al hoe meer on­ver­draag­saam jeens le­gi­tie­me op­po­si­sie sal raak en in die rig­ting van ou­to­ri­ta­ris­me sal be­weeg.

Ek het op ’n skip tus­sen Koesji­ro in Ja­pan en Ko­di­ak in Alas­ka tyd ge­had om al die in­ter­na­si­o­na­le koe­ran­te te lees en te dink aan moont­li­ke les­se vir ons land uit die ver­kie­sings in Frank­ryk, B­rit­tan­je en Duits­land, as­ook die ves­ti­ging van die Trump-ad­mi­nis­tra­sie ná die A­me­ri­kaan­se ver­kie­sing.

Fo­to: REU­TERS

Je­re­my Cor­byn, lei­er van die B­rit­se Ar­bei­ders­par­ty. Hy sal per­fek by die ANC in­pas, sê die skry­wer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.