Po­li­tie­ke par­tye sal meer moet luis­ter na kie­sers, wat ge­hoor wil word. Dié wat dit reg­kry, gaan flo­reer en die an­der gaan ver­dwyn.

Beeld - - By - Gib­son is ’n voor­ma­li­ge hoof­sweep van die DA en am­bas­sa­deur in T­hai­land.

pri­va­te on­der­ne­mings.

Hy vat die hou op die ken in die ver­kie­sings­veld­tog om­dat hy nie ver­dui­de­lik het waar pre­sies die geld vir hier­die na­si­o­na­li­se­rings­pro­ses van­daan gaan kom nie. An­ders as Zu­ma, be­sef Cor­byn ten min­ste dat re­ge­rings in ’n be­hoor­li­ke de­mo­kra­sie nie ei­en­dom kan steel en daar­mee kan weg­kom nie.

Dalk het die ANC nie nou die tyd of die lus om hier­die ver­an­de­rin­ge aan sy hou­ding en be­na­de­ring aan te bring nie. Ná ’n he­le paar jaar in die op­po­si­sie­ban­ke sal hy hom on­der nuwe lei­ers­korps as ’n so­si­aal-de­mo­kra­tie­se par­ty kan her­skep wat hom aan die Grond­wet on­der­werp en wat ge­reed is om SuidA­fri­ka ten goe­de te ver­an­der, met nuwe be­lei­de wat ten doel het om al ons men­se op te hef.

Dit is dui­de­lik dat die ou se­ker­he­de aan die ver­krum­mel is. Die We­ster­se wê­reld (en ons) voel die uit­wer­king van glo­ba­li- se­ring, teg­nie­se voor­uit­gang en me­ga­ni­sa­sie. Tal­le vo­ri­ge werks­ge­leent­he­de be­staan nie meer nie, ter­wyl werks­ge­leent­he­de ge­skep word waar­van ons nooit voor­heen sou kon droom nie.

Po­li­tie­ke par­tye sal aan­sien­lik meer moet luis­ter na en min­der moet preek vir kie­sers, wat al hoe meer daar­op aan­dring om ge­hoor te word. Dié wat dit reg­kry, gaan flo­reer en die an­der gaan ver­dwyn.

Ek sou wou hê ons moet die A­me­ri­kaan­se gees na­streef. War­ren Buf­fett is on­langs soos volg in Bi­z­news aan­ge­haal: “. . . Tal­le A­me­ri­ka­ners glo nou hul kin­ders sal nie so goed soos hul­le le­we nie. Daar­die sie­ning is heel­te­mal ver­keerd. Die ba­bas wat van­dag in A­me­ri­ka ge­bo­re word, is die ge­luk­kig­ste in die ge­skie­de­nis . . .

“Een woord som ons land se pres­ta­sies op: won­der­baar­lik. A­me­ri­ka­ners het van ’n stil­staan­de po­si­sie 240 jaar ge­le­de mens­li­ke vin­ding­ryk­heid, ’n mark­stel­sel, ’n ge­ty van ta­lent­vol­le en am­bi­si­eu­se im­mi­gran­te en die op­per­ge­sag van die reg ge­kom­bi­neer om oor­vloed te le­wer wat e­ni­ge dro­me van ons voor­va­ders ver sou oor­tref.”

Wie is ons om met die naas­ryk­ste man ter wê­reld te stry?

)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.