’n Mens won­der hoe­kom die ANC nie sy hun­ke­ring na ver­ou­der­de Marx­is­tie­se op­los­sings laat vaar en ’n so­si­aal­de­mo­kra­tie­se par­ty word nie.

Beeld - - By -

Hul­le is al­mal vrien­de van Suid-A­fri­ka, groot han­dels­ven­no­te en, bo­wen­al, de­mo­kra­sieë wat die moei­te werd is om te be­kyk. Dis so jam­mer dat so­veel in ons re­ge­rings­ge­le­de­re kil jeens hul­le voel weens die on­de­mo­kra­tie­se wê­reld se steun vir die uit­ge­we­ke ANC ’n ge­ne­ra­sie ge­le­de.

Nie een van hier­die lan­de stem pre­sies met Suid-A­fri­ka oor­een nie. Suid-A­fri­ka is ’n deel van A­fri­ka, nie van Eu­ro­pa of A­me­ri­ka nie.

Som­mi­ge par­tye en po­li­ti­ci in hier­die lan­de val dalk nie in ons smaak nie, maar ’n mens won­der hoe­kom die ANC, wat nie ’n vry­e­mark­par­ty is nie en op die ge­sen­tra­li­seer­de be­heer van die e­ko­no­mie ver­lief is, nie sy hun­ke­ring na ver­ou­der­de Marx­is­tie­se op­los­sings laat vaar en oor­weeg om ’n mo­der­ne so­si­aal-de­mo­kra­tie­se par­ty te word nie.

Men­se soos ek voer aan dat ’n so­si­aal-de­mo­kra­sie nie die op­los­sing vir Suid-A­fri­ka is nie, ter­wyl li­be­raal-de­mo­kra­tie­se op­los­sings en ’n mark­e­ko­no­mie met ’n ge­we­te wel sal wees.

Dit is nie die punt nie. Die ANC is nie ’n li­be­raal-de­mo­kra­tie­se par­ty nie en gaan ook nie een word nie, maar hy be­hoort heel re­spek­ta­be­le Eu­ro­pe­se voor­beel­de te on­der­soek.

So­si­aal-de­mo­kra­tie­se par­tye in Frank­ryk, Oos­ten­ryk, Duits­land en B­rit­tan­je re­geer ge­reeld. Die ANC kan by hul­le leer hoe om aan te pas om ’n mo­der­ne po­li­tie­ke par­ty te word.

’n Voor­beeld is die B­rit­se Ar­bei­ders­par­ty en sy lei­er, Je­re­my Cor­byn. Dié par­ty is aan die voor­aand van ’n groot drag slae deur T­he­re­sa May se Kon­ser­wa­tie­we Par­ty, wat on­be­skaamd met sy mark­be­leid na die wer­kers­klas­stem vry, maar die Ar­bei­ders sal weer re­geer wan­neer die de­mo­kra­tie­se pen­du­lum na die an­der kant swaai.

Cor­byn sal per­fek by die ANC in­pas. Hy het nog nooit ’n Marx­is ont­moet van wie hy nie hou nie, en hy be­won­der en steun tal­le mo­di­eu­se, link­se Der­de­wê­reld­be­we­gings en -per­soon­lik­he­de.

Maar hy is ’n de­mo­kraat. Hy wil diens­te soos ver­voer, krag en wa­ter en tal­le an­der ak­ti­wi­tei­te na­si­o­na­li­seer om­dat hy op­reg glo die re­ge­ring doen dit be­ter, goed­ko­per en reg­ver­di­ger as

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.