Mi­guel se me­ning oor:

Beeld - - Lifestyle - Nuwe re­ëls vir nuwe uit­da­gings Die bes­te wyn: Suid­A­fri­kaan­se ka­mer­tem­pe­ra­tuur teen­oor Eu­ro­pe­se ka­mer­tem­pe­ra­tuur Jon­ger wyn­vlieë

As daar een ding is waar­in Mi­guel C­han, hoof­som­me­lier van T­so­go Sun, ’n wre­wel het, is dit wyn­sno­bis­me. Hy gaan nie sy neus vir jou op­trek as jy soet rosé drink nie of dink jy’s kom­min om­dat jy jou glas vol boks­rooi gooi nie, “want al­le wyn­drin­kers moet tog ie­wers be­gin”.

Die mees­te wyn­drin­kers se ken­nis­ma­king met wyn (wel, my­ne ten min­ste) was op u­ni­ver­si­teit met die be­rug­te soet “Jan­nie ver­jaar”-rosé, of Koos Kom­buis se Tas.

“Een voor­op­ge­stel­de i­dee wat ek nou uit die weg wil ruim, is dat die prys van ’n bot­tel wyn reg­streeks ge­kop­pel is aan die ge­hal­te daar­van. Jy kan ’n bot­tel uit­ste­ken­de wyn in Suid-A­fri­ka koop vir on­der R50,” sê hy.

“Men­se dink ook dis net in­tel­lek­tu­e­le, ge­kul­ti­veer­de men­se wat wyn mag drink en ge­niet. Ver­brui­kers is dik­wels baie gein­ti­mi­deer hier­deur. Jy kry eg­ter nie die e­li­tis­tie­se den­ke on­der an­der dran­kies, soos bier en spi­ri­tu­a­lieë nie. Ek wil hê wyn­drin­kers moet min­der erns­tig oor wyn dink. Dit is iets om te ge­niet, te ont­dek en a­von­tuur­lus­tig oor te wees. As jy al­tyd ’n ca­ber­net sau­vig­non koop, pro­beer ’n an­der kul­ti­var. Kyk wie is die nuwe, jong ta­lent wan­neer dit by wyn­ma­kers kom en on­der­steun hul­le.”

Hy gaan jou ook be­slis nie oor­deel as jy jou eie be­las­ting­vrye rooi­wyn in­smok­kel om in jou ho­tel­ka­mer te ge­niet nie.

“Die prys van wyn by daar­die va­kan­sie­oor­de in Mau­ri­ti­us is be­lag­lik!

“Ek vat al­tyd my eie wyn Mau­ri­ti­us toe wan­neer ek vir my ge­sin gaan kui­er, want daar is dit pe­per­duur.

“Maar ek smok­kel ook ’n bie­tjie meer oor as wat doe­a­ne toe­laat,” bieg hy.

“Met my laas­te be­soek het hul­le eg­ter van daar­die X-straal-skan­deer­ma­sjie­ne gein­stal­leer, en só word am­per op my he­le voor­raad wyn be­slag ge­lê. Dok in­voer­be­las­ting op, sê die doe­a­ne­be­amp­te vir my, of ons vat dit.

“Daai was ’n baie duur be­sen­ding . . .” Moet nie dink die Mau­ri­ti­aans ge­bo­re wyn­ken­ner sal vir jou e­nig­sins iets on­der stan­daard gee om aan te teug nie. Al­hoe­wel hy wyn­lief­heb­bers die bes­te waar­de vir hul geld wil bied, is dit ook be­lang­rik vir hom om die bes­te ge­hal­te wyn by T­so­go Sun se ho­tel­le ten toon te stel.

Mi­guel het im­mers van­jaar al meer as R10 mil­joen be­stee by ver­skeie wyn­vei­lings om se­ker te maak die ho­tel­groep se wyn­kel­ders is tot bars­tens toe vol van Suid-A­fri­ka se ge­sog­ste wy­ne.

Ons ge­sels oor die droog­te in die Kaap en kli­maats­ver­an­de­ring en hoe dit wyn­ma­kers en boe­re gaan dwing om meer in­no­ve­rend te boer, en tra­di­si­o­ne­le ter­roir en kul­ti­vars te her­oor­weeg.

“Suid-A­fri­kaan­se wyn­boe­re, wyn­ma­kers en ver­brui­kers is baie lief vir die e­del­kul­ti­vars: sau­vig­non blanc, ries­ling en char­don­nay in wit, en pi­not noir, ca­ber­net sau­vig­non en mer­lot in rooi. Deur die jare is daar eg­ter met an­der kul­ti­vars ge­ëks­pe­ri­men­teer met uit­ste­ken­de re­sul­ta­te.

“Ek dink die droog­te gaan wyn­boe­re dwing om na an­der kul­ti­vars te kyk wat meer droog­te­be­stand is. Ek glo ook dat ons nie die land­bou­grond vir wyn wat ons Smaak is hoogs sub­jek­tief, so ek sê vir men­se hul­le moet al­tyd kyk na die kon­teks en mil­ieu waar­in die wyn ge­niet gaan word.

Wat jy dus gaan be­dien vir ’n spag­het­ti bo­log­nai­se in die mid­del van die week, gaan ver­skil van ’n rug­by­braai­en­kui­er. Men­se glo jy moet rooi­wyn teen ka­mer­tem­ tot ons be­skik­king het, doel­tref­fend ge­noeg ge­bruik nie.

As jy praat oor wyn­sno­bis­me, is daar steeds ’n groot voor­keur vir die e­del­kul­ti­vars van die Bo­land en S­tel­len­bos­se a­rea. Baie op­win­den­de din­ge ge­beur eg­ter in nie­tra­di­si­o­ne­le wyn­bou-a­re­as soos Sut­her­land in die Noord-Kaap, die Lang­berg-om­ge­wing en die wes­te­li­ke ge­deel­te van die Vry­staat.

“Bey­ers Tru­ter, ei­e­naar van Bey­ers­kloof, is be­sig om pi­no­ta­ge in die hoog­lan­de van An­go­la te ver­bou. Dit mag klink soos mal­lig­heid, maar die streek het ’n soort­ge­ly­ke kli­maat as die Men­do­za-streek in Ar­gen­ti­nië, wat ook won­der­li­ke ti­pes wyn op­le­wer.” ’n An­der wyn­nei­ging wat hom op­ge­won­de maak, is die nuwe ge­ne­ra­sie wyn­drin­kers. Daar is ’n skuif van die neus-in-die-lug­geel­hout-en-ge­wel-klub na mil­len­ni­ërs en pe­ra­tuur be­dien, maar ont­hou, daar is ’n groot ver­skil tus­sen Eu­ro­pa en A­fri­ka se ka­mer­tem­pe­ra­tuur. Die ge­mid­del­de tem­pe­ra­tuur in Suid­A­fri­ka is hier in die mid­del20 °C, wat reeds te warm is vir ’n rooi­wyn.

Neem jou bot­tel rooi­wyn, ver­koel dit in die ys­kas vir so 45 mi­nu­te. Haal dit uit, maak dit oop en laat dit a­sem­haal vir so ’n half­uur. Die per­fek­te tem­pe­ra­tuur om ’n rooi­wyn te ge­niet, is so tus­sen 14 °C en 16 °C. ont­lui­ken­de mark­te wat ge­wil­lig is om met ver­skil­len­de sty­le en on­be­ken­de kul­ti­vars te eks­pe­ri­men­teer. “Jon­ger men­se is ge­neig om hul geld op er­va­rings soos kos, reis en wyn te be­stee, wat hul­le die i­de­a­le tei­ken­mark vir die wyn­be­dryf maak.”

Dit is ver­al die groei­en­de mid­del­klas in lan­de soos C­hi­na en In­dië wat groot po­ten­si­aal vir wyn­boe­re hou. C­hi­na is tans die mark wat die mees­te aan wyn be­stee. Die tra­di­si­o­ne­le wyn­drin­ker is nou nie meer in wê­reld­ste­de soos Ro­me, Lon­den of Pa­rys nie, maar in S­jan­ghai, Bei­jing en Mum­bai.

Ter­wyl al­mal dink tra­di­si­o­ne­le wyn­drin­kers is steeds in die Kaap ge­se­tel, ver­tel Mi­guel dat hy ’n groot op­le­wing van wyn­drin­kers in Jo­han­nes­burg sien.

“Hier het jy ’n nuwe ge­ne­ra­sie wyn­drin­kers, men­se wat be­reid is om geld aan wyn te be­stee. Hul­le is a­von­tuur­lus­tig. Vir die Suid-A­fri­kaan­se wyn­be­dryf kan dit net goeie din­ge be­te­ken.”

Mi­guel C­han, hoof­som­me­lier van T­so­go Sun.

Fo­to: ISTOCK

Ge­niet die wyn waar­van jy hou, dis nie no­dig om ’n wyn­snob te wees nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.