K­rie­ket­ba­se kan ses slaan met re­ël­wy­si­gings

Beeld - - Sport - Al­tus Mom­berg

Een van die groot frus­tra­sies van k­rie­ket se ver­wy­sing­stel­sel kan bin­ne­kort iets van die ver­le­de wees.

Die In­ter­na­si­o­na­le K­rie­ket­raad (IKR) se krie­ket­ko­mi­tee het van­dees­week ’n he­le paar ver­an­de­rings aan die spel se re­ël­boek aan­be­veel met die ver­naam­ste een ’n aanpassing aan die ver­wy­sing­stel­sel.

Die nuwe aan­be­ve­lings moet nog be­krag­tig word deur die IKR se ko­mi­tee van uit­voe­ren­de hoof­de, wat be­staan uit die groot­ba­se van die tien toets­lan­de se krie­ke­t­ra­de.

As dit die ja­woord kry, kan dit so gou as Ok­to­ber van­jaar al in wer­king tree.

Die voor­ge­stel­de re­ël­ver­an­de­ring het te doen met dik­wels om­stre­de been-voor-paal­tjie-be­slis­sings en ’n boul­span se ver­wy­sing na­dat die skeids­reg­ter op die veld sy be­slis­sing ge­maak het.

El­ke span het in toets­krie­ket die reg om twee ver­wy­sings te maak vir el­ke 80 boul­beur­te. Wan­neer die ver­wy­sing in die span se guns be­slis word, ver- Ram­na­resh Sar­wan word uit­ge­hard­loop deur Mark Bou­cher in 2001. Die re­ël sal straks aan­ge­pas word om te ver­hin­der dat ’n kol­wer op dié wy­se uit­ge­gee het na­dat sy kolf op­ge­wip het. loor hy nie een van sy ver­wy­sings nie. Wan­neer die skeids­reg­ter se be­slis­sing ge­hand­haaf word, ver­loor die span wel die ver­wy­sing.

Die pro­bleem het ge­kom in die grys ge­bied waar been­voor-paal­tjie-be­slis­sings van die hand ge­wys word om­dat die bal net-net die paal­tjies sou tref of net-net bui­te die lyn van die weg­pen was.

Wan­neer dit ge­beur, bly die skeids­reg­ter op die veld se be­slis­sing staan en die span wat die ver­wy­sing ge­maak het, ver- loor een van sy ver­wy­sings­kan­se.

Die aan­be­ve­ling van die krie­ket­ko­mi­tee is dat die skeids­reg­ter se be­slis­sing steeds staan, maar dat die span nie ’n ver­wy­sing ver­loor nie as die kyk­weer wys dat sy ap­pèl wel in die kol is nie.

Wat ook aan­be­veel word, is dat as die nuwe re­ël aan­vaar word, span­ne die reg ver­loor om twee nuwe ver­wy­sings el­ke 80 boul­beur­te te kry. Jy sal dus net twee ver­wy­sings vir die he­le beurt kry.

An­der aan­be­ve­lings deur die ko­mi­tee is dat die ver­wy­sing­stel­sel voort­aan ook in al­le in­ter­na­si­o­na­le T20-wed­stry­de in wer­king ge­stel moet word. Dit is in hier­die sta­di­um slegs van toe­pas­sing op toet­se en een­dag­krie­ket.

Kol­wers sal ook voort­aan meer hulp kry om nie uit­ge­hard­loop te word nie. Daar is ’n aan­be­ve­ling dat ’n spe­ler nie uit­ge­hard­loop kan word na­dat sy kolf kon­tak ge­maak het met die grond ag­ter die kolf­kam­pie­lyn nie, selfs al is die kolf daar­na in die lug.

Tans moet óf jou kolf óf ’n lig­gaams­deel op die grond in die kolf­kam­pie wees wan­neer die bal­kies ge­lig word, an­ders is jy uit. Die nuwe aan­be­ve­ling is dat as jou kolf een keer op die grond in die kolf­kam­pie was en dan op­wip, jy nie uit is nie.

Wat dik­wels ge­beur, is dat ’n kol­wer uit­ge­gee word na­dat hy ge­duik en sy kolf dan ag­ter die lyn op­ge­wip het, al was dit vlug­tig op die grond.

Skeids­reg­ters sal ook die reg hê om spe­lers van die veld te s­tuur vir erns­ti­ge wan­ge­drag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.