Oor­sig en voor­uit­sig­te vir SA ont­wik­ke­lings­mark

Beeld - - Huisgids - Je­an­ne Oe­lof­se Wat­ter hoof­stroom ten­den­se raak teen hier­die ag­ter­grond toe­ne­mend sig­baar? Waar lê die fo­kus van ver­al eer­ste­keer­ko­pers tans wan­neer dit kom by ei­en­doms­be­leg­ging? Is daar nuwe kri­te­ria on­der voor­ne­men­de ko­pers wan­neer dit by deel­ti­tel­ei­en

Die ei­en­doms­mark is sig­baar be­sig om te ver­skuif na meer be­kos­tig­ba­re deel­ti­tel­ei­en­dom­me.

Wat is die al­ge­me­ne be­lang­stel­ling in die ei­en­doms­mark na aan­lei­ding van ons hui­di­ge on­se­ke­re e­ko­no­mie­se stand van sa­ke?

Die jong­ste e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke ver­wik­ke­lin­ge skep be­slis ’n wye spek­trum van on­se­ker­he­de, maar ons ei­en­doms­mark toon nog­tans ver­ba­send goeie weer­stand. Die be­sluit vroe­ër van­jaar om die kwyt­skel­ding van he­re­reg­te be­taal­baar op ei­en­doms­aan­ko­pe te ver­hoog na R900 000 het be­slis ver­lig­ting ge­bring vir nuwe ko­pers en ook in die pro­ses die vraag na la­er­kos­te-eien­dom­me ’n hup­stoot ge­gee. Die ei­en­doms­mark is sig­baar be­sig om te ver­skuif na meer be­kos­tig­ba­re deel­ti­tel­ei­en­dom­me en ’n vei­li­ger ge­meen­skap­sleef­styl. Die jong­ste be­son­der sterk aan­dui­dings is dat so­wel ei­en­doms­be­leg­gers wat koop om te bly as koop om te ver­huur neig na eien­dom­me in die la­er prys­klas in nuwe deel­ti­tel-ont­wik­ke­lings. Die groot­ste dryf­veer is be­slis ri­si­ko­be­per­king, vei­lig­heid, be­kos­tig­baar­heid en min­der on­der­houd, laas­ge­noem­de syn­de by uit­stek re­le­vant vir deel­ti­tel-eien­dom­me.

Noe­mens­waar­dig in hier­die op­sig is dat 55% van ei­en­doms­ver­ko­pe in P­re­to­ria en 60% van ver­ko­pe in Cen­tu­ri­on ver­le­de jaar deel­ti­tel-eien­dom­me was en daar word al­ler­weë ver­wag dat dié ten­dens hom­self waar­skyn­lik van­jaar gaan her­haal. Die fo­kus van eer­ste­keer-ko­pers het ge­skuif van tra­di­si­o­ne­le vol­ti­tel-eien­dom­me na klei­ner, eks­klu­sie­we deel­ti­tel­kom­plek­se met goeie lig­gings wat ’n meer op­win­den­de, vei­li­ger en mak­li­ker leef­styl bied.

Sta­tis­tie­ke dui daar­op dat die so­ge­naam­de Mil­len­ni­a­le-ge­ne­ra­sie weens be­kos­tig­baar­heids- en leef­styl­re­des lan­ger by hul ou­er­hui­se aan­bly as voor­heen. Dit is e­wen­eens in­te­res­sant dat ou­er men­se wat af­skaal, neig om te ver­huis na klei­ner maar eks­klu­sie­we, mak­lik on­der­hou­ba­re en goed ge­leë deel­ti­tel-eien­dom­me. ’n Deel­ti­tel-ei­en­dom is die i­de­a­le ma­nier vir die jon­ger ko­per om sy voet in die ei­en­doms­deur te kry en die ei­en­dom te ver­huur na­ma­te hy aan­be­weeg. ’n To­taal van 21% van ko­pers in P­re­to­ria wat ver­le­de jaar oor­drag van eien­dom­me ge­neem het, was eer­ste­keer-ko­pers. Ko­pers het in die ver­le­de ge­soek na ’n huis en erf met so veel vier­kan­te me­ter as moont­lik vir hul prys.

Hier­die in­ge­steld­heid is sig­baar be­sig om te ver­an­der na ’n meer al­ge­me­ne waar­de-vir-geld- be­na­de­ring. In hier­die op­sig speel ver­skeie an­der fak­to­re ’n al hoe be­lang­ri­ker rol, in­slui­tend goeie toe­gank­lik­heid en se­ku­ri­teit, die na­by­heid van ’n goeie o­pen­ba­re ver­voer­stel­sel, goeie sko­le, win­kel­sen­trums en hos­pi­ta­le. Les bes, om­dat ko­pers in nuwe deel­ti­tel­ont­wik­ke­lings reg­streeks van die ont­wik­ke­laar koop, is daar geen he­re­reg­te be­trok­ke nie. Ei­en­dom is en sal al­tyd een van die bes­te, mees so­lie­de be­leg­gings bly wat jy in van­dag se on­se­ke­re e­ko­no­mie­se toe­stan­de kan maak.

Dit sal jou toe­koms­ti­ge ryk­dom ver­se­ker, ver­al as jy ’n me­di­um­of lang­ter­myn-be­leg­gings­vi­sie het. Koop jy om te ver­huur, moet ’n la­er aan­vank­li­ke eer­ste kort­ter­myn­op­brengs jou nie af­skrik nie. Die ka­pi­taal­groei ver­se­ker oor tyd en ver­al in die koop-om­te-ver­huur-seg­ment dat jy kan staat­maak op ’n dub­be­le bo­nus: ’n huur­der wat jou ei­en­dom na­mens jou af­be­taal ter­wyl jy ka­pi­taal­groei ge­niet!

Hei­berg E­sta­tes is baie op­ge­won­de oor die be­kend­stel­ling van hul nuwe ont­wik­ke­lings­af­de­ling wat ge­reed staan met 300 deel­ti­tel-een­he­de om te ver­koop! Vir meer in­lig­ting kon­tak die deel­ti­tel-be­stuur­der, Je­an­ne Oe­lof­se, by 083 256 9724 of 012 362 4628. Sy is 24/7 ge­reed om haar wye ver­wy­sings­raam­werk en kun­dig­heid te deel!

Teen die ag­ter­grond van al­les wat in die land ge­beur, is dit die moei­te werd om in ei­en­dom te be­lê? Je­an­ne Oe­lof­se is die nuwe be­dre­we en er­va­re deel­ti­tel­be­stuur­der by Hei­berg E­sta­tes.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.