Ver­skeie op­sies as jy af­tree

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Vir huis­ei­e­naars wat af­tree­ou­der­dom be­reik en na die ver­blyfop­sies be­gin kyk, is daar ver­skeie fak­to­re om in ag te neem, sê A­dri­an Gos­lett, streeks­be­stuur­der en be­stuurs­hoof van Re/Max van Sui­der-A­fri­ka.

Sta­tis­tie­ke toon dat die mees­te Suid-A­fri­kaan­se be­leg­gers in hul goue jare tans een of an­der soort ei­en­dom be­sit en ook ’n ei­en­dom ver­koop het, óf om af te skaal óf na ’n meer ge­bor­ge om­ge­wing na­by hos­pi­ta­le en ver­swak­te­sorg­ge­rie­we te ver­huis.

“Ban­ke is oor die al­ge­meen hui­we­rig om fi­nan­sie­ring toe te staan aan be­leg­gers van 60 jaar en ou­er en daar­om is die mees­te ei­en­doms­aan­ko­pe in hier­die sek­tor in kon­tant,” sê Gos­lett.

Vir be­leg­gers wat af­tree, is daar ’n spek­trum van op­sies om van te kies, van toe­gangs­vlak­hui­se tot weel­de-eien­dom­me en al­les tus­sen­in. Daar is ook ver­skeie op­sies waar­vol­gens be­leg­gers ’n ei­en­dom in ’n af­tree­s­ke­ma kan koop.

’n Deel­ti­tel­ske­ma

Om ’n deel­ti­tel-af­tree­huis te koop, werk op pre­sies die­self­de ma­nier as e­ni­ge an­der deel­ti­te­laan­koop. “Soos e­ni­ge an­der ei­en­doms­aan­koop word die re­gis­tra­sie van die huis deur die ak­te­kan­toor via ’n ak­te­be­sor­ger af­ge­han­del. Die ge­wo­ne kos­te sal van toe­pas­sing wees, in­slui­tend he­re­reg­te en die oor­drag­pro­ku­reur se geld,” sê Gos­lett.

“Wan­neer die ei­en­dom in die be­leg­ger se naam oor­ge­dra word, word die be­leg­ger ou­to­ma­ties ’n lid van die be­heer­lig­gaam.”

Aan­deel­blok­ske­ma

Hier be­sit ’n maat­skap­py ’n ge­bou en wys ’n aan­tal aan­de­le toe aan die ge­bou wat dan in aan­deel­blok­ke ver­deel word.

An­ders as ’n deel­ti­tel­ske­ma waar die in­wo­ners seg­gen­skap het, kan die be­stuur en di­rek­teu­re be­slui­te oor ’n aan­deel­blok­ske­ma neem son­der om die aan­deel­hou­ers te raad­pleeg. ’n Moont­li­ke na­deel van hier­die soort ske­ma is dat die aan­de­le nie ge­bruik word as hef­boom­krag om ver­de­re be­leg­gings te fi­nan­sier nie.

As die be­leg­ger eg­ter ’n on­roe- ren­de ei­en­dom be­sit, kan dit as hef­boom ge­bruik word.

’n Aan­deel­blok­ske­ma kan in ’n deel­ti­tel­ske­ma om­skep word mits 30% van die ei­e­naars in die ske­ma stem vir om­skep­ping en dat die helf­te van die ei­e­naars ná om­skep­ping die be­sluit steun. Ge­beur dit, en die be­leg­gers neem oor­drag van hul een­he­de, word hul­le ei­end­oms­ei­e­naars eer­der as aan­deel­ei­e­naars.

Le­wens­reg­te of ok­ku­pa­sie­reg­te

In ’n le­wens­reg­te­ske­ma koop die be­leg­ger nie ’n ei­en­dom nie, maar die reg om in die ei­en­dom woon­ag­tig te wees. In­dien die be­leg­ger ge­troud is, sal die le­wens­reg die pri­mê­re be­leg­ger, so­wel as sy we­der­helf, in­sluit. Dit ver­se­ker dat, in­dien die een te ster­we kom, die an­der een steeds in die ei­en­dom mag aan­bly. Om­dat die ei­e­naar­skap van die ei­en­dom nie oor­ge­dra word nie, is daar geen regs­kos­te, he­re­reg­te of be­las­ting be­taal­baar nie.

Gos­lett raai be­leg­gers aan om deeg­lik na­vor­sing oor el­ke op­sie en die ge­paard­gaan­de im­pli­ka­sies te doen al­vo­rens ’n fi­na­le be­sluit ge­neem word.

“Be­leg­gers be­hoort in staat te wees om al die no­di­ge in­lig­ting te be­kom van die af­tree­ont­wik­ke­lings of –land­goe­de­re waar­in hul­le be­lang­stel,” sê hy. ) Vir meer in­lig­ting be­soek www.re­max.co.za

Ban­ke is oor die al­ge­meen hui­we­rig om fi­nan­sie­ring toe te staan aan be­leg­gers van 60 jaar en ou­er.

Fo­to: ISTOCK

Af­tree­ou­der­dom bring nuwe moont­lik­he­de na vo­re.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.