Kon­so­li­deer skuld slegs dán

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

As jy nie die paai­e­men­te op jou gro­ter ver­band kan delg nie, kan jy jou huis ver­loor.

Met huis­hou­de­li­ke skuld­vlak­ke wat steeds by 75% draai en baie ge­sin­ne wat suk­kel om el­ke maand kop bo wa­ter te hou, kan dit vir baie huis­ei­e­naars aan­lok­lik klink om al hul skuld in hul huis­le­ning te “kon­so­li­deer”. Hul­le moet eg­ter se­ker maak dat hul­le nie uit die braai­pan bin­ne-in die vuur spring nie.

So sê S­haun Ra­de­mey­er, be­stuurs­hoof van die ver­band­tus­sen­gan­ger Bet­terLi­fe Ho­me Lo­ans. “Ons het die laas­te tyd ’n toe­na­me ge­sien in aan­soe­ke vir wat ban­ke noem ‘ver­de­re voor­skot­te’. Dit is wan­neer die huis­ei­e­naar die vol­le of ’n deel van die be­drag wat hy al op sy ver­band af­be­taal het her­leen om iets an­ders te fi­nan­sier.

“Die mo­ti­ve­ring hier­voor is ge­woon­lik om vir aan­bou­ings of op­knap­ping te be­taal, of vir ’n kind se ter­si­ê­re op­voe­ding, maar die al­ge­meen­ste re­de wat dees­dae vir ver­de­re voor­skot­te ge­gee word, is dat die geld no­dig is om an­der skuld af te be­taal en al­le le­nings te kon­so­li­deer in die huis­le­nings­re­ke­ning, teen ’n re­la­tief lae ren­te­koers in ver­ge­ly­king met, by­voor­beeld, ’n kre­diet­kaart of mo­tor­fi­nan­sie­ring.

Ra­de­mey­er wys daar­op dat le­ners op hul hoe­de moet wees om nie so­doen­de hul le­nings­paai­e­ment tot on­be­heer­ba­re vlak­ke op te stoot en hul groot­ste ba­te in die pro­ses op die spel te plaas nie.

“As jy ag­ter raak met an­der skuld, kan dit daar­toe lei dat jou mo­tor te­rug­ge­neem word of dat jy ge­dag­vaar word, wat erg ge­noeg is. Maar as jy nie die paai­e­men­te op jou gro­ter ver­band kan delg nie, kan jy jou huis ver­loor.

“Nog ’n pro­bleem wat ons sien, is wan­neer men­se wat ver­de­re voor­skot­te vir skuld­kon­so­li­da­sie uit­neem, bly oor­be­stee en hul­le kort voor lank nog die­per in die skuld be­vind.

Nou het hul­le ’n gro­ter huis­le­ning plus ’n nuwe kre­diet­kaart­sal­do om af te be­taal.”

Om ’n mens se skuld te kon­so­li­deer deur jou huis as se­ku­ri­teit te ge­bruik, sê Ra­de­mey­er, be­hoort slegs aan­ge­pak te word deur ge­dis­si­pli­neer­de le­ners wat reg­tig daar­toe ver­bind is om hul skuld te ver­min­der.

“Dit is sin­loos om ’n skuld­kon­so­li­da­sie­pro­gram te be­gin, ten­sy jy spe­si­fie­ke doel­stel­lings het en kan saam­leef met die stap­pe wat jy sal moet neem om dit te be­reik.”

Ra­de­mey­er het ’n aan­tal rig­ly­ne vir huis­ei­e­naars wat wel hier­die op­sie oor­weeg.

“In die eer­ste plek moet jy dit ver­my om se­ke­re i­tems te laat fi­nan­sier oor die vol­le­di­ge 20-jaar­ter­myn van die ver­gro­te le­ning.

“Om ’n mo­tor af te be­taal, neem by­voor­beeld ’n mak­si­mum van vyf of ses jaar, so jy moet se­ker maak dat e­ni­ge mo­tor­fi­nan­sie­rings­be­drag wat jy in die le­ning kon­so­li­deer, bin­ne die­self­de tyd­perk af­be­taal word.

“Doen jy dit nie, be­taal jy ui­t­ein­de­lik 20 jaar lank ren­te op ’n mo­tor wat jy teen daar­die tyd nie eens meer be­sit nie.

“Jy be­hoort trou­ens te mik om die he­le be­drag wat jy by­ko­mend ge­leen het, so vin­nig as moont­lik af te be­taal en jou huis­le­ningsal­do te kry tot waar dit was. Om net die ek­stra geld te leen en die ver­band se te­rug­be­ta­lings­ter­myn te ver­leng, ver­teen­woor­dig nie ’n werk­li­ke be­spa­ring nie – dit kan jou, in­teen­deel, op die lan­ge duur baie meer kos aan ren­te.”

Die bes­te al­ter­na­tief, sê hy, is om die geld wat jy ge­bruik het om el­ke maand jou an­der skuld af te be­taal, te voeg by jou nuwe maan­de­lik­se ver­band­paai­e­men­te – of ten min­ste so­veel daar­van as wat jy kan be­kos­tig. Dit sal die duur van die her­fi­nan­sier­de ver­band ver­kort en dit kan jou der­dui­sen­de ran­de aan ren­te spaar.

“Hou ook in ge­dag­te dat jy ver­ant­woor­de­lik sal wees vir die kos­te van die nuwe ei­en­dom­swaar­da­sie en ver­band­re­gis­tra­sie vir die ver­de­re voor­skot,” maan hy.

“En maak ’n punt daar­van om nie nuwe skuld aan te gaan ter­wyl jou ge­kon­so­li­deer­de le­ning nie af­be­taal is nie.”

Les bes, sê Ra­de­mey­er, is dit net so be­lang­rik om die bes­te moont­li­ke ren­te­koers op ’n her­ge­fi­nan­sier­de huis­le­ning te kry. “En die bes­te ma­nier om dit te doen is om vir ’n ver­de­re voor­skot aan­soek te doen deur ’n be­trou­ba­re ver­band­tus­sen­gan­ger soos Bet­terLi­fe Ho­me Lo­ans,” is sy slot­som.

Meer in­lig­ting: bet­terli­fe.co.za

FO­TO: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.