Ver­brui­kers­fo­rum

Beeld - - Tot U Diens -

Ju­dy Cil­liers het ’n klag­te oor die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) aan ons ge­stuur.

“Ek suk­kel al se­dert No­vem­ber 2015 om my be­las­ting­op­ga­we vir daar­die jaar met die SAID af te han­del. Na­dat ek ge­rui­me tyd ge­suk­kel het, het ek teen die SAID se be­slis­sing dis­puut aan­ge­te­ken.

“Niks het hier­van ge­kom nie. Ek trek nou al by al­te­saam 12 dis­pu­te son­der dat ek be­vre­di­gen­de ant­woor­de van die SAID kry.

“By die plaas­li­ke tak van die SAID het hulle my na hul aanlyn diens ver­wys en by laas­ge­noem­de is ek weer na die plaas­li­ke tak te­rug­ver­wys. Dit voel as­of die SAID my ver­hoed om my op­ga­we af te han­del.”

Tot u Diens het die SAID ge­vra om on­der­soek in te stel. Hulle het Cil­liers ge­help om haar be­las­ting­op­ga­we af te han­del. ’n Be­ta­ling is reeds aan haar ge­maak. E­ri­ka Ras meen Com­pu­ters­hop, K­lerks­dorp, se diens kan ver­be­ter.

“Ek het my skoot­re­ke­naar by Com­pu­ters­hop in­ge­gee om die sleu­tel­bord te laat ver­vang. Ek het R850 vir die werk be­taal, maar my re­ke­naar is son­der een van die on­der­ste pa­ne­le aan my te­rug­ge­gee.”

Ras het Com­pu­ters­hop ge­vra om haar re­ke­naar te­rug te kry in die toe­stand waar­in dit was toe sy dit by hulle in­ge­gee het.

“Vir nog twee we­ke moes ek vir Com­pu­ters­hop wag voor­dat hulle my in­ge­lig het dat die no­di­ge pa­neel vir my be­stel sal moet word.

“Hulle het my wel vir die on­ge­rief om ver­sko­ning ge­vra, maar ek wag nou al twee maan­de vir wat hulle be­lo­we het en daar is nog geen aan­dui­ding van wan­neer ek dit sal kry nie.”

Ons het Ras se klag­te on­der Com­pu­ters­hop se aan­dag ge­bring. Hulle sê die on­der­deel waar­na Ras ver­wys is ’n klein een wat in die her­stel­werk op ’n ma­nier soek ge­raak het. Dié on­der­deel moes vir Ras be­stel word, maar aan­ge­sien die ver­skaf­fer nie die on­der­deel ge­re­de­lik be­skik­baar ge­had het nie, was daar ’n wag­pe­ri­o­de om dit in die han­de te kry.

Com­pu­ters­hop moes on­ge­luk­kig ver­skeie ke­re met hul ver­skaf­fer op­volg voor­dat die no­di­ge on­der­deel be­kom is. Die pa­neel is nou aan Ras ver­skaf. nie. Hier­na het die aan­soek ge­sloer tot ek ’n aan­tal do­ku­men­te van my laas­te werk­ge­wer aan die WVF kon ver­skaf. Dit was eers in No­vem­ber.

“Daar­na het ek ge­reeld met die WVF op­ge­volg om te hoor hoe die saak vor­der, maar nie­mand by die WVF kon my ’n aan­dui­ding gee van wan­neer ek ’n be­ta­ling kon ver­wag nie.

“Toe ek ui­t­ein­de­lik iets by die WVF iets hoor, het hulle ge­sê die tyd­perk om ’n be­ta­ling te kry is reeds ver­stre­ke. Ek ver­staan dit glad nie en weet nou nie wat om te doen nie.”

Ons het die WVF se aan­dag op Bo­tha se klag­te ge­fo­kus. Hulle het on­der­soek in­ge­stel en ge­vind Bo­tha het ook in 2013 ’n eis by die WVF in­ge­dien. Vol­gens die fonds se re­ëls kan die­self­de per­soon nie in min­der as vier jaar se tyd weer van hulle eis nie.

Hier­die in­lig­ting is aan Bo­tha deur­ge­gee en sy het hul ant­woord aan­vaar. Sy meen eg­ter die per­so­neel by die plaas­li­ke WVF-kan­toor kon haar hier­van in­ge­lig het. ) Mar­lesé Eras­mus het ook ’n klag­te oor die WVF vir ons ge­stuur.

“My dog­ter­tjie is ver­le­de jaar in Maart ge­bo­re. Ek het in Ju­nie ’n eis by die WVF in­ge­dien. Na­dat ’n tyd­jie ver­loop het, het ek el­ke week op­ge­volg.

“Tel­kens het die WVF ge­sê ek moet maar weer oor ’n week bel om na­vraag te doen. Nou kom ek glad nie meer by die per­soon wat my saak be­har­tig uit nie. My e-pos aan die WVF bly ook die laas­te ruk­kie on­be­ant­woord. “Ek is reg­tig moe­de­loos.” Tot u Diens het ook Eras­mus se klag­te vir die WVF ge­stuur.

Hulle het haar om ’n af­skrif van haar dog­ter se ge­boor­te­ser­ti­fi­kaat ge­vra, waar­na haar eis uit­be­taal sal word. S­her­ly du P­les­sis sê sy het soos Cor­ne­li­us A­bra­ham, waar­oor Tot u Diens op 8 Mei be­rig ge­le­wer het, ’n pro­bleem by die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke on­der­vind toe sy haar hu­we­lik wou re­gis­treer.

“Ek wou my hu­we­lik aan my nu­we man by die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke re­gis­treer, maar was ge­skok om te hoor dat ek vol­gens hulle nog nie van my vo­ri­ge eg­ge­noot ge­skei nie. In­der­waar­heid het hulle stel­sel my vo­ri­ge eg­ge­noot as oor­le­de aan­ge­dui.

“Ek en my nu­we man is in No­vem­ber ver­le­de jaar ge­troud en se­dert ek van die pro­bleem te we­te ge­kom het, het ek ge­reeld by die plaas­li­ke kan­to­re van die de­par­te­ment op­ge­volg, maar ek kon nie daar uit­vind hoe hul on­der­soek vor­der nie.

“La­ter het ek ook die saak met die de­par­te­ment se hoof­kan­toor op­ge­neem. Ook hier het ek nie juis veel hulp ge­kry nie. Die de­par­te­ment het nou al so lank ge­sloer, my vo­ri­ge man is nou reg­tig oor­le­de.”

Ons het die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke oor Du P­les­sis se klag­te ge­pols. Hulle het Du P­les­sis se hu­we­lik­sta­tus vol­gens haar ver­soek aan­ge­pas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.