Wen­ke wat werk

Beeld - - Tot U Diens -

Soul A­bra­ham van Mu­tu­al & Fe­de­ral sê som­mi­ge ver­brui­kers is spaar­saam met feite as hulle ’n ver­se­ke­rings­po­lis uit­neem om­dat hulle só la­er pre­mies wil be­klink. Hy waar­sku eg­ter dat die weer­hou­ding van in­lig­ting jou la­ter kan in­haal.

“Ver­brui­kers se ver­bloe­ming van in­lig­ting word dik­wels al met die aan­soek­pro­ses op­ge­tel,” sê A­bra­hams. “Be­son­der­he­de wat ver­skaf word, word na­ge­gaan en as daar ge­vind word jy was nie eer­lik met die aan­soek­pro­ses nie, kan jy ’n po­lis ge­wei­er word of jou pre­mies kan ne­ga­tief be­ïn­vloed word. Ver­de­re reg­stap­pe kan ook teen jou ge­doen word.”

Voorts sê A­bra­hams kan ge­vol­ge van vals in­lig­ting la­ter daar­toe lei dat ei­se af­ge­keur word. Hier is sy raad vir per­so­ne wat ver­se­ke­ring wil be­kom of dalk reeds ver­se­ke­ring het: ) Die dek­king en pre­mies wat aan jou ge­bied word, word be­paal uit die in­lig­ting wat jy aan jou ver­se­ke­rings­maat­skap­py deur­gee. Wees eer­lik om pro­ble­me in die toekoms te ver­my. ) Jy kan net ver­se­ke­ring uit­neem op iets waar­in jy ’n be­lang het. Jy kan by­voor­beeld nie jou vol­was­se kin­ders se ei­en­dom ver­se­ker as hulle dit nie self doen nie. ) Baie men­se is on­der­ver­se­ker. Gaan jaar­liks die waar­de van jou ei­en­dom na om se­ker te maak dis nog op da­tum. ) As jy ’n eis sou in­dien, sal jy die waar­de van die ei­en­dom wat jy ver­loor het, moet be­wys. Hou stro­kies van i­tems wat jy aan­koop om die waar­de daar­van te kan be­wys. ) Maak se­ker wat jou po­lis uit­sluit. Het jou foon by­voor­beeld dek­king vir wa­ter­ska­de? ) Wat­ter by­ko­men­de kos­te is daar wat jy moet be­taal? Is daar by­voor­beeld geld wat be­taal moet word vir ’n jong be­stuur­der van ’n voer­tuig of ’n boe­te vir ’n eis bin­ne die eer­ste aan­tal maan­de van ’n nu­we po­lis?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.