Wê­reld moet hom maar s­taal vir ’n stryd van de­ka­des

Beeld - - Kommentaar -

Sal­man A­be­di, die self­moord­bom­aan­val­ler wat ver­le­de week ’n bloed­bad in Man­ches­ter ver­oor­saak het, het nie al­leen op­ge­tree nie. Die B­rit­se po­li­sie het se­dert­dien be­wus ge­word van ’n he­le ter­reur­net­werk wat A­be­di in staat ge­stel het om sy daad te pleeg.

Maar dit gaan veel ver­der as bloot die net­werk, ver­der as Man­ches­ter, ver­der as B­rit­tan­je.

Ter­reur, meer spe­si­fiek van Mos­lem-ek­stre­mis­te, is ’n glo­ba­le ver­skyn­sel.

Laat hier on­mid­del­lik ge­sê word dié ek­stre­mis­te is ’n min­der­heid en dat ver­re­weg die mees­te Mos­lems nie daar­in be­lang­stel om die “on­ge­lo­wi­ges” uit te moor nie.

In sy toe­spraak voor ’n Ara­bie­se spits­be­raad in Ri­aad, Sa­oe­di-Ara­bië, het p­res. Do­nald Trump van A­me­ri­ka dit self by im­pli­ka­sie er­ken toe hy die Mos­lem-es­ta­blishment ge­vra het om die ek­stre­mis­te “uit te dryf”.

Die pro­bleem is om­vat­tend en kan slegs op ’n ho­lis­tie­se ma­nier aan­ge­pak word. Al­ler­eers is ter­reur ’n uit­voer­pro­duk van mis­luk­te of s­wak sta­te – dit wil sê, sta­te waar die staats­ge­sag af­we­sig of s­wak is. A­be­di is blyk­baar juis in Li­bië, een só ’n mis­luk­te staat, ge­ra­di­ka­li­seer.

E­ni­ge stra­te­gie om ter­reur te be­stry, sal dus on­der meer ge­mik moet wees op die voor­ko­ming van mis­luk­te of s­wak sta­te. En dít is ’n haas on­be­gon­ne taak.

Ten twee­de het die ek­stre­mis­te tans die i­de­o­lo­gie­se i­ni­si­a­tief in hul eie ge­loofs­om­ge­wing. Húl­le loop voor, en die ge­ma­tig­des re­a­geer.

In die der­de p­lek er­vaar ver­al jong Mos­lems in Eu­ro­pa en A­me­ri­ka – reg of ver­keerd, dis nie hier ter spra­ke nie – dat hulle nie reg­tig wel­kom is in die lan­de waar hulle hul eer­ste le­wens­lig aan­skou het nie.

Feit­lik al­le ter­ro­ris­te die laas­te ja­re is ge­bo­re in die lan­de waar hulle hul aan­slae ge­pleeg het. Dit sou te ge­mak­lik wees om dié ge­brek aan aan­vaar­ding as e­nig­ste fak­tor vir die aan­val­lers se ra­di­ka­li­se­ring ver­ant­woor­de­lik te hou. Maar dis wel ’n be­lang­ri­ke een.

In­tus­sen het die o­wer­he­de die plig om bur­gers te be­vei­lig.

Dit gaan nood­wen­dig met ’n har­de hand ge­paard. Wat be­te­ken dat die wê­reld hom moet s­taal vir ’n stryd wat de­ka­des kan duur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.