Wa­ter van die eend se rug?

Beeld - - Sakenuus - Da­vid van Rooyen

Dit lyk as­of die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie die af­gra­de­ring van die land se kre­diet­sta­tus ver­ba­send goed gaan oor­leef – of dalk is dit net die stil­te voor die storm.

Die land se voor­ste e­ko­no­me, van wie 30 aan Sa­ke se E­ko­noom van die Jaar-wed­stryd deel­neem, dink o­ën­skyn­lik so, want hulle het hul voor­spel­lings oor e­ko­no­mie­se aan­wy­sers in die land nog ver­ba­send min aan­ge­pas se­dert die nuus van die af­gra­de­ring van Suid-A­fri­ka se bui­te­land­se skuld tot rom­mel­sta­tus be­kend ge­word het.

Na­dat die e­ko­no­me in A­pril, kort ná die be­kend­ma­king van die nuus, af­waart­se aan­pas­sings ge­maak het, het hulle ver­le­de maand baie min aan hul voor­spel­lings ge­tor­ring.

En van die voor­spel­lings is selfs positief aan­ge­pas, hoe­wel baie min, soos dat die rand se wis­sel­koers teen die dol­lar en die in­fla­sie­koers be­ter gaan wees as wat ’n maand ge­le­de in die voor­uit­sig ge­stel is.

Die 30 e­ko­no­me word el­ke maand ge­vra om voor­spel­lings oor 14 e­ko­no­mie­se ver­an­der­li­kes te doen. Dié voor­spel­lings word dan el­ke maand deur prof. Eon Smit, voor­ma­li­ge di­rek­teur van die Na­graad­se Be­stuur­skool van die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, in kon­sen­sus­ra­mings ver­werk wat Sa­ke se le­sers ’n i­dee gee van wat die voor­ste e­ko­no­me dink.

Die groot­ste ver­ras­sing is dat die e­ko­no­me hul voor­spel­ling oor die ge­mid­del­de wis­sel­koers van die rand teen­oor die dol­lar in die laas­te kwar­taal positief aan­ge­pas het.

Die groot vrees ná die af­gra­de­ring was dat dit tot ’n uit­vloei van bui­te­land­se ka­pi­taal sou lei, wat nood­wen­dig tot ’n swak­ker rand sou lei en dat dit ui­t­ein­de­lik in ho­ër in­fla­sie sou neer­slag vind. Tog voor­spel die e­ko­no­me nou dat die rand in die laas­te kwar­taal ge­mid­deld teen R13,62 vir ’n dol­lar sal ver­han­del, wat ef­fens be­ter is as die R13,64 wat in die vo­ri­ge maand in die voor­uit­sig ge­stel is.

Die rand was die af­ge­lo­pe week trou­ens die sterk­ste in twee maan­de en ver­han­del teen min­der as R13,00 vir ’n dol­lar.

Die sterk rand is groot­liks die ge­volg van be­ter as ver­wag­te in­fla­sie­sy­fers, en aan­dui­dings dat p­res. Ja­cob Zu­ma in ANC-ge­le­de­re al hoe meer die wind van voor kry.

Nog ’n re­de vir die sterk rand is dat die ver­wag­te uit­vloei van ka­pi­taal as ge­volg van die af­gra­de­ring o­ën­skyn­lik nog nie be­gin het nie.

Dit lyk ook nie of die e­ko­no­me dink dat dit gou gaan ge­beur nie, want hulle ver­wag nou ’n klei­ner te­kort op die lo­pen­de re­ke­ning as wat in die vo­ri­ge maand in die voor­uit­sig ge­stel is. Die jong­ste voor­spel­ling is ’n te­kort van R151,99 mil­jard teen­oor die vo­ri­ge maand se R159,73 mil­jard.

Die si­tu­a­sie kan na­tuur­lik ver­an­der as Moody’s In­ves­tor Ser­vi­ces ook sy gra­de­ring af­waarts aan­pas. ’n Be­sluit hier­oor word bin­ne­kort ver­wag.

Die e­ko­no­me het ook hul voor­spel­lings oor die in­fla­sie­koers af­waarts aan­ge­pas. Die jong­ste voor­spel­ling is ’n ge­mid­deld van 5,79% in die laas­te kwar­taal teen­oor die vo­ri­ge maand se 5,83%.

Die Sen­tra­le S­ta­tis­tiek­diens het vroeë die week ver­ras met die nuus dat die ver­brui­ker­s­in­deks ver­le­de maand tot 5,3% ge­daal het, teen­oor die vo­ri­ge maand se 6,1%, wat die in­fla­sie­koers ui­t­ein­de­lik weer bin­ne die Re­ser­we­bank se in­fla­sie­tei­ken­band plaas. Die Re- ser­we­bank het eg­ter die week ge­waar­sku dat die po­li­tie­ke on­se­ker­heid steeds ’n dem­per op e­ko­no­mie­se groei plaas, en die e­ko­no­me dink ook so.

Hulle het hul voor­spel­ling oor die e­ko­no­mie­se groei­koers vir van­jaar tot 0,87% ver­min­der teen­oor die vo­ri­ge maand se 0,99% en 1,27% in Maart. Die Re­ser­we­bank het ook dié week sy groei­voor­spel­ling van 1,2% tot net 1% ver­min­der.

Die e­ko­no­me het ook hul voor­spel­ling vir aan­staan­de jaar van 1,41% tot 1,33% ver­min­der. Die Re­ser­we­bank het ook sy voor­spel­ling vir aan­staan­de jaar van 1,7% tot 1,5% ver­min­der.

Die e­ko­no­me ver­wag ook net soos die Re­ser­we­bank nie dat die ren­te­koer­se gaan daal voor­dat die hui­di­ge po­li­tie­ke on­se­ker­heid uit die weg ge­ruim is nie. Hulle ver­wag nou ’n ge­mid­del­de pri­ma­koers van 10,53% in die laas­te kwar­taal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.