Hoe hoog is Nas­pers­pla­fon?

Beeld - - Sakenuus - – Fin24

Nas­pers se aan­deel­prys het die af­ge­lo­pe week weer ge­klim en vir die eer­ste keer bo R2 800 per aan­deel ver­han­del. Dit laat vrae ont­staan, soos wat laat die aan­deel­prys ge­du­rig styg, is dit te duur en wat is die pla­fon van die aan­deel­prys, in­dien e­ni­ge?

Ver­to­ning

Kirk Swart, ’n ont­le­der van O­ver­berg As­set Ma­na­ge­ment, sê Nas­pers ver­han­del teen ’n waar­da­sie wat ge­wel­di­ge groei in ver­dien­ste in die toekoms verg.

“Om te sê of dit oor­ge­waar­deer is of nie, moet ’n be­leg­ger vra of Nas­pers kan aan­hou om ver­dien­ste­groei van meer as 30% per jaar oor die vol­gen­de paar jaar te kan le­wer,” sê hy.

“Dit kom hoof­saak­lik neer daar­op of Ten­cent so ag­gres­sief kan aan­hou groei. Tot nou het dit ge­blyk Ten­cent het pre­sies dít ge­doen.”

Vol­gens Swart is daar steeds e­nor­me groei moont­lik in die in­lig­tings­teg­no­lo­gie- en aan­lyn­me­di­a­be­dryf.

“Met ’n wê­reld­be­vol­king van meer as 7 mil­jard men­se het Ten­cent ’n mas­sie­we po­ten­si­ë­le mark. Dit wil lyk of die mark dink Ten­cent sal ver­dien­ste so ag­gres­sief kan laat groei as wat hulle in die ver­le­de kon doen. Baie ont­le­ders het ’n tei­ken­prys van R3 000 per aan­deel,” sê hy.

Vol­gens hom moet be­leg­gers eg­ter daar­op let dat die maat­skap­py nie deur ’n grag om­ring is nie, of­te­wel iets het wat hom be­skerm teen me­de­din­gers nie.

“Die wê­reld van­dag be­weeg baie vin­ni­ger as die een van gis­ter. El­ke dag is daar ’n nu­we selfoon-app of -spe­le­tjie of aan­lyn­diens. Dit kos nie baie om te pro­du­seer nie en kan taam­lik mak­lik na­ge­boots word. Ver­brui­kers is ook ge­neig om te be­weeg van een app na die vol­gen­de, van een mo­de­ten­dens na die vol­gen­de,” sê Swart.

“Om Nas­pers te koop teen ’n prys-ver­dien­ste-ver­hou­ding van 100, glo be­leg­gers dat Ten­cent sal aan­hou om die mark­lei­er te wees en sal aan­hou om me­di­a­diens­te te ont­werp wat ver­brui­kers nog vir ja­re as in die mo­de sal be­skou.”

Wat vuur die aan­deel­prys aan?

Gie­lie Fou­rie, ook van O­ver­berg As­set Ma­na­ge­ment, wys daar­op dat Ten­cent on­langs weer kwar­taal­lik­se re­kord­ver­ko­pe en -wins­te aan­ge­kon­dig het. “Hier­die ten­dens gaan na ver­wag­ting voort­duur. Daar is ’n groot, en lo­gie­se, ri­si­ko dat hier­die ten­dens nie vir e­wig kan voort­duur nie. Daar is al­tyd per­ke tot groei.”

Fou­rie glo nie dat Nas­pers se aan­deel­prys te hoog is nie.

“Ons dink die aan­deel­prys kan tot R3 200 styg. Nas­pers se 33%-be­lang in Ten­cent is meer as R3 000 per aan­deel werd. Dan kry jy al die ander Nas­pers-ba­tes – wat op so­wat R450 per aan­deel ge­waar­deer word – gra­tis,” sê hy.

“Ten­cent het on­langs ’n 5%-be­lang in Te­sla ge­koop. As Te­sla suk­ses­vol is, kan China ’n groot mark vir Te­sla wees. Ten­cent kan voor­deel trek uit hier­die be­leg­ging. Dit was ’n baie slim skuif,” sê Fou­rie.

Groei en waar­de

Mar­tin Har­ris, ’n spe­si­a­lis in ver­han­de­ling van Ea­syE­qui­ties, sê ’n be­leg­ging van R20 000 in Nas­pers vyf jaar te­rug sal van­dag so­wat R142 000 werd wees – ’n op­brengs van 704%, in­slui­tend die her­be­leg­ging van di­vi­den­de.

Be­gin Ja­nu­a­rie 2012 was Nas­pers se aan­deel­prys op R355 per aan­deel.

A­bri du P­les­sis van Gryphon As­set Ma­na­ge­ment sê ook die re­sul­ta­te wat Ten­cent on­langs uit­ge­reik het – wat be­ter as ver­wag was – vuur Nas­pers se aan­deel­prys aan.

“Ek dink nie Nas­pers is te duur nie, nog nie, maar sal nie pro­beer om ’n vlak aan te dui nie – dit is ’n tei­ken wat be­weeg. R10 000 wat op 1 Ja­nu­a­rie 2001 in Nas­pers be­lê is, sou van­dag so­wat R2,4 mil­joen werd ge­wees het,” sê hy.

Hy klim en klim en klim . . . Nas­pers se aan­de­le­prys het vir die eer­ste keer die week bo R2 800 ver­han­del.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.