‘Son­de­bok’ in W’kloof­lan­ding hét Gup­ta­ban­de

Beeld - - Nuus - – News24

Die staats­amp­te­naar wat in 2013 in die mid­del van die Gup­ta-Wa­ter­kloof-lug­mag­ba­sis­skan­daal was, word nou vir die eer­ste keer reg­streeks met dié fa­mi­lie ver­bind.

Bru­ce Ko­lo­a­ne is kort ná die de­ba­kel deur die de­par­te­ment van in­ter­na­si­o­na­le be­trek­kin­ge en sa­me­wer­king as hoof van staats­pro­to­kol ge­skors.

Des­tyds is be­spie­gel dat hy die “son­de­bok” was en dat pres. Ja­cob Zu­ma self goed­keu­ring ge­gee het dat die Gup­tas se pri­va­te vlieg­tuig met brui­lofs­gas­te by die lug­mag­ba­sis mag land.

Kort voor lank is Ko­lo­a­ne as Suid-A­fri­ka se am­bas­sa­deur in Ne­der­land aan­ge­stel.

’n E-pos­bood­skap het nou aan die lig ge­kom waar­in o­ën­skyn­lik ie­mand in die Gup­ta-bin­ne­kring ge­skryf het: “On­der­steun wat ook al hy (Ko­lo­a­ne) wil hê.”

Wat Ko­lo­a­ne wou hê, was borg­skap vir ’n pri­va­te gholf­dag wat hy as deel van die vie­rin­ge van sy 20ste hu­we­liks­her­den­king in De­sem­ber 2016 in Pie­ter­ma­ritz­burg be­plan het. Sy ver­soek in Ja­nu­a­rie 2016 aan As­hu C­ha­wla, di­rek­teur van ver­skeie Gup­ta-on­der­ne­mings, is een van ’n klomp e-pos­bood­skap­pe wat die Son­dag­koe­rant Ci­ty P­ress be­kom het.

“Ek skryf vir jou om jou on­der­steu­ning te vra om ’n paar pry­se te borg wat ek in die gholf­toer­nooi kan ge­bruik. As jy kan help, sal ’n aan­dui­ding van die soort pry­se wat jy dalk kan borg in die be­plan­nings­fa­se help.”

Die Ya­hoo-e-pos­a­dres wat Ko­lo­a­ne ge­bruik het, is die­self­de wat aan­ge­gee is in amp­te­li­ke re­ge­rings­na­vrae oor die Wa­ter­kloof-de­ba­kel.

C­ha­wla het Ko­lo­a­ne se ver­soek na ’n gmail-a­dres aan­ge­stuur wat lyk as­of dit aan ’n se­ni­or in die Gup­ta-bin­ne­kring be­hoort. Dié a­dres is ook in­ge­sluit in e-pos­bood­skap­pe aan on­der an­de­re To­ny “Ra­jesh” Gup­ta, die jong­ste van die drie Gup­ta-broers.

“On­der­steun wat ook al hy wil hê,” het die per­soon die vol­gen­de dag te­rug­ge­skryf.

Daar word by tye na dié per­soon as “me­neer” ver­wys en in e-pos van an­der Gup­ta-ven­no­te en -werk­ne­mers word hy as “baas” aan­ge­spreek.

C­ha­wla het nie sy sel­foon ge­ant­woord of op SMS’e en W­hat­sApp­bood­skap­pe ge­re­a­geer nie.

Gert van der Mer­we, die Gup­tas se pro­ku­reur, het nie op na­vrae ge­re­a­geer nie en Ko­lo­a­ne het nie op e-pos ge­re­a­geer wat aan hom ge­stuur is nie.

Bru­ce Ko­lo­a­ne

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.