Goeie Nuus

Nie dood­bang vir dood

Beeld - - Middelblad - – S­te­phan Jou­bert

Die Nu­we Te­sta­ment be­skou ge­lo­wi­ges se dood, het­sy na­tuur­lik of on­na­tuur­lik, nooit as die groot­ste kri­sis ooit nie.

Selfs wan­neer hul­le wreed ver­moor is, soos S­te­fa­nus daar in Han­de­lin­ge 7, of Ja­ko­bus in Han­de­lin­ge 12, het an­der ge­lo­wi­ges nie skie­lik los­ge­trek met stel­lings soos “as jou stre­pie ge­trek is, dan is dit ge­trek” nie.

Of hard­op ge­won­der hoe­kom God dit dan toe­ge­laat het nie.

Die re­de? Wel, die Nu­we Te­sta­ment weet dat ge­lo­wi­ges in ’n ver­hou­ding met God leef wat deur niks of nie­mand op­ge­hef kan word nie.

Nóg die le­we nóg die dood kan ons van God se lief­de skei. So sê Pau­lus in Ro­mei­ne 8:31-39.

Daar­om kan hy la­ter in Ro­mei­ne 14 skryf ons leef en sterf tot eer van die He­re.

So roep ons die dood se bluf. Ons is die He­re s’n vir tyd en e­wig­heid. Niks of nie­mand steel ons uit sy hand nie.

Die Goeie Her­der is by ons tot in leng­te van dae.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.