Ton­gaat Hu­lett se wins sui­ker­soet

Beeld - - Sake Nuus - Vi­da Booy­sen

Die sui­ker­reus Ton­gaat Hu­lett se vol­jaar­ver­dien­ste het met 45% ge­groei dank­sy be­ter uit­voer­ver­dien­ste en ho­ër plaas­li­ke sui­ker­pry­se.

Vol­gens Pe­ter S­tau­de, uit­voe­ren­de hoof, het ho­ër so­mer­re­ën­val in die af­ge­lo­pe ses maan­de ook ’n po­si­tie­we uit­wer­king ge­had na­dat die groep se land­bou­be­dry­wig­he­de in die vo­ri­ge boek­jaar deur die droog­te ge­knou is.

Die on­der­skeie sui­ker­be­dry­wig­he­de het in die boek­jaar tot ein­de Maart ’n wins van R1,2 mil­jard be­haal teen­oor ’n ver­lies van R15 mil­joen in die vo­ri­ge boek­jaar.

“Dit weer­spie­ël doel­tref­fen­der in­voer­be­sker­ming en die be­ter plaas­li­ke pry­se, maar ook ho­ër pry­se wat vir uit­voer be­haal is, ver­al in die res van A­fri­ka,” sê S­tau­de.

Hy ver­wag dat die to­ta­le sui­ker­pro­duk­sie in die 2017-’18boek­jaar tus­sen 1,176 mil­joen ton en 1,278 mil­joen ton sal be­loop.

Sui­ker­pro­duk­sie in so­wel Mo­sam­biek as Zim­bab­we het in dié boek­jaar meer wins­ge­wend ge­raak, en die da­ling in die waar­de van die Mo­sam­biek­se geld­een­heid het uit­voer­wins be­voor­deel.

Ton­gaat Hu­lett se sty­sel­be­dry­wig­he­de is ne­ga­tief ge­raak deur hoë mie­lie­pry­se weens die droog­te en sy be­dryfs­wins vir dié be­dry­wig­he­de het met 22,4% tot R510 mil­joen ge­krimp.

La­er aan­vraag deur ver­brui­kers het ook ’n rol in dié ver­la­ging ge­speel.

“Ons het groei­ge­leent­he­de in die uit­voer­mark ge­tei­ken en ver­wag dat die voor­de­le van la­er mie­lie­pry­se ook in die vol- gen­de sei­soen sal be­gin deur­werk,” sê S­tau­de.

Ton­gaat Hu­lett, wat die voor- ste sui­ker­han­dels­na­me in SuidA­fri­ka, Zim­bab­we, Botswa­na en Namibië be­sit, maak ook geld met ei­en­doms­ont­wik­ke­ling van sy pri­ma grond­ge­bied in die groei­ge­bie­de noord van Dur­ban.

’n Be­dryfs­wins van R641 mil­joen is uit sy ei­en­doms­ont­wik­ke­lings be­haal.

Dit is 42,5% la­er as die vo­ri­ge boek­jaar se R1,1 mil­jard.

Die ver­naam­ste by­drae tot hier­die af­de­ling is deur die Si­ba­ya-ont­wik­ke­ling ge­le­wer waar­van 57 ha vir hoë-in­kom­ste­ont­wik­ke­ling ver­koop is.

S­tau­de sê die maat­skap­py gaan voort om kos­te in al sy be- dry­wig­he­de te ver­laag, soos wat hy al die af­ge­lo­pe vier jaar deur­lo­pend doen.

“Die be­spa­ring in dié tyd­perk is ge­lyk­staan­de aan so­wat R1,45 mil­jard en ver­skaf goeie mo­men­tum vir ver­de­re ver­be­te­ring,” sê S­tau­de.

’n Di­vi­dend van 300c per aan­deel word uit­ge­keer.

Dit is 30,4% ho­ër as in die vo­ri­ge boek­jaar.

Dank­sy die ho­ër sui­ker­prys plaas­lik en be­ter uit­voer­ver­dien­ste, het Ton­gaat Hu­lett ’n goeie boek­jaar ag­ter die rug.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.