54% in ANC sê Zu­ma moet loop

Beeld - - Front Page - Sa­rel van der Walt

P­res. Ja­cob Zu­ma se steun het tot die laag­ste vlak vir e­ni­ge pre­si­dent se­dert 1993 ge­val.

Boon­op meen meer as die helf­te van ANC-on­der­steu­ners Zu­ma moet be­dank, is in ’n eNCA/Ip­sos-me­nings­pei­ling be­vind.

Daar­teen­oor het adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa se steun on­der ANC-on­der­steu­ners toe­ge­neem.

Al­te­saam 54% van die ANCon­der­steu­ners en 65% van al die Suid-A­fri­ka­ners wat aan die pei­ling deel­ge­neem het, wil hê Zu­ma moet be­dank.

Vir sy ver­to­ning as lei­er kry hy 2,8 uit 10. In No­vem­ber 2014 was dit 5,7 en in No­vem­ber ver­le­de jaar was dit nog 5,4.

Net 18% van die ANC-on­der­steu­ners het hom meer as 9 uit 10 ge­gee vir sy ver­to­ning as lei­er.

62% van die ANC-on­der­steu­ners het hom 5 uit 10 of min­der ge­gee.

On­der al­le stem­ge­reg­tig­de kie­sers het 75% hom 5 uit 10 of min­der ge­gee.

Ra­map­ho­sa se steun on­der ANC-on­der­steu­ners het van 5,9 uit 10 in No­vem­ber ver­le­de jaar tot 6,6 toe­ge­neem. Sy steun on­der al­le Suid-A­fri­ka­ners het sta­biel ge­bly op 5,3 uit 10 – die hoog­ste van die ANC se top­ses.

Die me­nings­pei­ling is tus­sen 21 A­pril en 22 Mei on­der 3 598 Suid-A­fri­ka­ners ge­doen van wie 3 471 ou­er as 18 is.

Die deel­ne­mers is ge­vra om po­li­ti­ci op ’n skaal van 0 tot 10 te e­va­lu­eer.

Ma­ri Har­ris, ’n po­li­tie­ke ont­le­der en di­rek­teur van o­pen­ba­re be­trek­kin­ge by Ip­sos, sê Zu­ma se lae gra­de­ring be­ves­tig die af­waart­se nei­ging in die pre­si­dent se steun se­dert die be­gin van sy twee­de amps­ter­myn (in 2014).

“Dié ui­ters lae gra­de­ring volg op ’n moei­li­ke vyf maan­de vir die pre­si­dent.

“In dié tyd was daar ’n ka­bi- net­s­kom­me­ling, groei­en­de teen­stand on­der le­de van die ANCal­li­an­sie, die af­gra­de­ring deur gra­de­rings­maat­skap­pye en be­spie­ge­lings en har­de nuus oor kor­rup­sie en staat­skaping.”

52% van al­le Suid-A­fri­ka­ners en 49% van ANC-on­der­steu­ners meen werk­skep­ping sal ver­lang­saam ná die af­gra­de­ring.

Meer as die helf­te van die ANC-on­der­steu­ners (54%) meen Zu­ma se be­sluit om Pra­vin Gord­han as mi­nis­ter van fi­nan­sies te ver­wy­der, was ’n fout.

On­der al­le Suid-A­fri­ka­ners is dit 59%.

Van die ANC-lei­ers wat ge­reeld in die nuus is, bly Gord­han een van die ge­wild­stes. Sy steun het van 5,3 in Mei ver­le­de jaar tot 5,8 uit 10 toe­ge­neem.

ANC-on­der­steu­ners gee hom 5,6 uit 10 vir sy ver­to­ning.

Dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma het 5,9 by ANC-on­der­steu­ners ge­kry en 4,6 by al­le Suid-A­fri­ka­ners.

Steun aan Ma­lu­si Gi­ba­ba, wat Gord­han as mi­nis­ter van fi­nan­sies ver­vang het, on­der al­le Suid-A­fri­ka­ners is tans 3,5 en 4,2 on­der ANC-on­der­steu­ners.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.