ANC is ge­toor, sê on­der­lei­er van EFF

Beeld - - News - P­hil­da Es­sop

Die ANC is ge­toor, want dit is slegs ’n ge­toor­de po­li­tie­ke par­ty wat sy uit­voe­ren­de funk­sies aan die Gup­ta­fa­mi­lie sal uit­kon­trak­teer.

Só het Floyd S­hi­vam­bu, EFF-on­der­lei­er, gis­ter in die de­bat op Ba­le­ka M­be­te, spea­ker van die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring, se be­gro­tings­re­de ge­sê. Hy het die Gup­tas be­skryf as ’n “kor­rup­te fa­mi­lie wat in be­heer is in Suid-A­fri­ka”.

S­hi­vam­bu het ge­sê daar is geen twy­fel nie dat al­le mag aan hul­le uit­ge­kon­trak­teer is. “Hul­le is in be­heer van staats­in­stel­lings; hul­le is in be­heer van die aan­stel­ling van sleu­tel­mi­nis­ters.”

Pa­trick C­hau­ke, ANC-LP, het be­swaar ge­maak, maar S­hi­vam­bu het voort­ge­bou op sy te­ma. “Toor­de­ry is wan­neer die ANC se top­ses-lei­ers me­kaar weer­spreek. ’n Pre­si­dent sê dit, ’n ad­junk­pre­si­dent sê dat, ’n se­kre­ta­ris-ge­ne­raal sê dit en ’n te­sou­rier-ge­ne­raal sê dat. Dit is ’n ge­toor­de po­li­tie­ke par­ty.

“’n Ge­toor­de po­li­tie­ke par­ty is een wat as ’n staan­de i­tem op sy sa­ke­lys ’n wan­trou­e­mo­sie in sy eie pre­si­dent het. Dít is ’n ge­toor­de po­li­tie­ke par­ty.”

Die EFF het twee we­ke ge­le­de ook in die de­bat op Gu­gi­le N­kwin­ti, mi­nis­ter van lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling en grond­her­vor­ming, se be­gro­tings­re­de ge­vra wie die ANC ge­toor het.

John Steen­hui­sen, DA-hoof­sweep, het ge­sê p­res. Ja­cob Zu­ma se ka­bi­net is ge­kaap deur “pa­ra­si­tie­se vam­pie­re wat die le­we uit die staat suig”.

Hy het Gen­ge­zi M­gid­la­na, se­kre­ta­ris van die par­le­ment, daar­van be­skul­dig dat hy die per­so­neel on­eer­bie­dig be­han­del.

“Die werk­ne­mers het ken­nis ge­kry dat hul­le van­jaar geen ver­ho­gings gaan ont­vang nie weens ’n te­kort aan geld. Dit is dui­de­lik dat hy die be­gro­tings­te­kort wil han­teer deur nie vir die per­so­neel ver­ho­gings te gee nie.”

M­be­te het in haar toe­spraak ge­sê dit sal na­la­tig wees van haar om nie te be­klem­toon dat die par­le­ment se be­gro­ting “on­aan­vaar­baar klein” is nie. Die par­le­ment se be­hoef­tes oor­skry sy be­gro­tings­toe­ken­ning ver, dus vind die in­stel­ling dit baie moei­lik om sy plig­te na te kom.

“Die par­le­ment en Ne­ha­wu praat oor hul jaar­lik­se sa­la­ris­ver­ho­gings. Ons wil nie ’n si­tu­a­sie hê waar die per­so­neel van die in­stel­lings nie hul ver­ho­gings be­taal word nie. Dit is nie ons be­leid nie,” het sy ge­sê.

Sy het in haar re­pliek op die de­bat ge­sê ’n drin­gen­de ver­ga­de­ring sal tus­sen Zu­ma en Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, plaas­vind oor die fi­nan­sie­ring van die wet­ge­wen­de ge­sag uit die staats­kas – nie as nog ’n mi­nis­te­rie nie, maar as ’n re­ge­ring­sfeer.

Floyd S­hi­vam­bu

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.