‘Een mid­dag­e­te met om­stre­de fa­mi­lie is g’n nuus­waar­dig’

Beeld - - News - – News24

Man­go­sut­hu But­he­le­zi, IVP-lei­er, het gis­ter hef­tig ge­re­a­geer op ’n be­rig waar­in die re­ë­lings van ’n en­ke­le be­soek van hom aan die Gup­ta-fa­mi­lie se land­goed in Saxon­wold, Jo­han­nes­burg, be­kend ge­maak is.

The Ti­mes het mel­ding ge­maak van ’n e-pos van But­he­le­zi se par­le­men­tê­re kan­toor aan To­ny Gup­ta in 2016 waar­in ge­vra word om kos wat ge­skik is vir ’n di­a­beet.

“Dit is ab­surd dat dit as nuus­waar­dig be­stem­pel word,” het die ve­te­raan­po­li­ti­kus in ’n ver­kla­ring ge­sê. “My kan­toor het as ’n re­ël de­ka­des lank laat weet dat ek ’n di­a­beet is en gee dan die no­di­ge lei­ding.”

But­he­le­zi het die ag­ter­grond vir die mid­dag­e­te, wat skyn­baar ge­hou is so­dat die Gup­ta-fa­mi­lie kon sê wat hul­le al vir SuidA­fri­ka ge­doen het, ver­dui­de­lik.

Die IVP-lei­er be­na­druk dat dit sy eer­ste en laas­te in­ter­ak­sie met die Gup­ta-fa­mi­lie was.

In 2013 het hy die Gup­tas nog nie ont­moet nie, maar ’n uit­no­di­ging na ’n drie dae lan­ge fa­mi­lie­troue ont­vang. “Mi­nis­ters en voor­ma­li­ge mi­nis­ters is ge­nooi en ek het aan­ge­neem dat ek as voor­ma­li­ge mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke op die gas­te­lys in­ge­sluit is. Daar­om het ek die uit­no­di­ging eer­bie­dig, maar net vir die se­re­mo­nie ge­bly.”

Dit was toe hy To­ny Gup­ta ont­moet het dat dié skyn­baar ge­vra het hul­le moet saam mid­dag­e­te eet wan­neer But­he­le­zi weer in Jo­han­nes­burg is. Daar­na het hul­le vol­gens But­he­le­zi tot Fe­bru­a­rie 2016 geen kon­tak met me­kaar ge­had nie. Gup­ta het ge­hoor dat But­he­le­zi in Jo­han­nes­burg gaan wees vir die be­graf­nis van prof. Her­bert Vi­la­ka­zi, sy se­kre­ta­res­se ge­bel en sy uit­no­di­ging her­haal.

Die IVP-lei­er is ver­ge­sel deur prins Zu­zi­fa But­he­le­zi, sy seun.

Man­go­sut­hu But­he­le­zi

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.